Now showing items 1-1 of 1

    • Etnografik belgeselde Jean Rouch'un sinema pratiği: Etno-Kurmaca 

      KUZU, BİLGEN (2019-11)
      Bu çalışmada Fransız Yönetmen Jean Rouch 'ıın antropolog kimliğinin etkisiyle deneyimlediği ve kuramsallaştırdığı sinema pratiği Etno-kurmaca türii analiz edilmektedir. Çalışmanın amacında, yönetmenin “gerçeklere nüfus ...