Show simple item record

dc.contributor.advisorKolunsağ, İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T07:13:50Z
dc.date.available2019-05-16T07:13:50Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier.citation11tr_TR
dc.identifier.issn2148-5704
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4738
dc.description.abstractDerviş Hâfız Abdülkadir’s book titled Galebe-i Sultân-ı Aşk is a work of commentary (şerh) based on an ode (gazel) of the famous Iranian poet Hâfız-ı Şîrâzî. With the exception of a few couplets (beyit) and odes, the commentary studies under the influence of the Ottoman commentary tradition were done by Sürûrî, Şem’î, Sûdî and Mehmet Vehbi Efendi respectively. All of these works were written for the Hâfız Divan in its entirety. One can think of Derviş Abdülkadir’s work to be a unique one because of its considerable length on only a single ode. Considering the fact that the work was published in 1339/1920-21, it can be assumed that the classical commentary tradition proceeded the same way throughout the Ottoman period. In this article, after the available biographical information and works of Derviş Abdulkadir are mentioned. Galebe-i Sultan-i Aşk will be introduced, and evaluations about the sources and method of this commentary will be made.tr_TR
dc.description.abstractDerviş Hâfız Abdülkadir’in Galebe-i Sultân-ı Aşk isimli eseri İranlı meşhur şair Hâfız-ı Şîrâzî’nin bir gazeline yazılmış şerh metnidir. Beyit veya gazel düzeyindeki birkaç şerh hariç tutulursa Hâfız’la ilgili şerh çalışmaları Osmanlı şerh geleneği içinde Sürûrî, Şem’î, Sûdî ve Mehmed Vehbi Efendi sıralamasıyla yapılagelmiştir. Bu eserlerin hepsi Hâfız Divanı’nın tamamına yazılan şerhlerdir. Derviş Abdülkadir’in bir gazelin şerhinden yola çıkarak kitap boyutunda bir eser ortaya koyması orijinal bir çalışma olarak nitelenebilir. Ayrıca eserin 1339/1920-21 yılında basıldığı göz önüne alındığında klasik şerh geleneğinin hemen hemen benzer bir çizgide Osmanlı’nın son zamanlarına kadar varlığını sürdürdüğüne dair bir fikir de elde edilebilir. Bu makalede, Derviş Abdülkadir’in ulaşılabilen biyografik bilgileri ve eserlerine değinildikten sonra Galebe-i Sultân-ı Aşk adlı şerhi tanıtılıp bu şerhin kaynakları ve metodu hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationOsmanlı Mirası Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.subjectDerviş Hafız Abdulkadirtr_TR
dc.subjectGalebe-i Sultân-ı Aşktr_TR
dc.subjectHâfız-ı Şîrâzîtr_TR
dc.subjectŞerhtr_TR
dc.subjectŞairler, İranlıtr_TR
dc.subjectDivan Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectCommentarytr_TR
dc.subjectPoets, Iraniantr_TR
dc.subjectDivan literaturetr_TR
dc.subjectLiteraturetr_TR
dc.titleKlasik Şerh Geleneğinin Son Örneklerinden Galebe-i Sultân-ı Aşktr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107144tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record