Show simple item record

dc.contributor.advisorGülşen, Hacer
dc.date.accessioned2019-05-16T13:48:43Z
dc.date.available2019-05-16T13:48:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4747
dc.description.abstractTürk edebiyatının önemli sanatkârlarından biri olan Tevfik Fikret’in, özellikle “Servet-i Fünûn” döneminde yazdığı sosyal muhtevalı şiirleri merhamet şiirleridir. Bu şiirlerin pek çoğunda Coppée’den izler görülür. Makalede Françoıs Coppée’nin Tevfik Fikret üzerindeki tesirleri “Demircilerin Grevi” şiirinden hareketle araştırılmaktadır. Tevfik Fikret’in kendisi de dâhil olmak üzere birçok araştırmacı Fikret’in Coppée’ye duyduğu hayranlığın “Demircilerin Grevi” şiiriyle başladığını belirtir. “Demircilerin Grevi” şiiri, Tevfik Fikret’in bir arkadaşı vasıtasıyla şaire ulaşır. Tevfik Fikret’i Fransız edebiyatının diğer önemli sanatkârları da etkiler. Musset, Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire. Bu makalede Tevfik Fikret’te Coppée tesiri, “Demircilerin Grevi” şiirinden hareketle, Esere Dönük Eleştiri metodundan yararlanılarak incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractOne of the exceptionally distinguished celebrities of the Turkish literature, Tevfik Fikret’s mainstream poetry, particularly the verses imbued with intense social content that he has penned during the “Servet-i Fünûn” era, characteristically display strong compassion. Traces from Coppée are starkly discernible in a wide variety of his works. The article undertakes a literary exploration of Coppée’s impact on Tevfik Fikret, employing the “Ironsmiths’ Strike” poem as a springboard. Inclusive of Tevfik Fikret himself, a plethora of critics and researchers contend that the “Ironsmiths’ Strike” signifies the starting-point for Fikret’s infatuation with Coppée. By mere coincidence, “The Ironsmiths’ Strike” reaches the French poet through one of Tevfik Fikret’s literary associates. Predictably, a number of other eminent artists of the French literary universe also bear an influence on Tevfik Fikret. Musset, Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire. In this article, the Coppée influence on Tevfik Fikret is aptly analyzed, utilizing the “Work-Focused” critical methodology, with the “Ironsmiths’ Strike” functioning as the core piece.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.subjectTevfik Fikret, 1867-1915tr_TR
dc.subjectFrançoıs Coppéetr_TR
dc.subjectTürk Edebiyatıtr_TR
dc.subjectFransız Edebiyatıtr_TR
dc.subjectTürk Şiiritr_TR
dc.subjectDemircilerin Grevitr_TR
dc.subjectTesirtr_TR
dc.subjectTurkish Literaturetr_TR
dc.subjectFrench Literaturetr_TR
dc.subjectTurkish Poetrytr_TR
dc.subjectIronsmiths’ Striketr_TR
dc.subjectImpacttr_TR
dc.titleDemircilerin Grevi Şiiri ve Tevfik Fikret te François Coppee Tesiri Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107611tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record