Show simple item record

Investigation of The Relationship Between Locus of Control and Workplace Procrastination: A Research In The Textile Sector

dc.contributor.authorPaksoy, Mahmut
dc.contributor.authorKumral, Tuğçe
dc.contributor.authorBozkurt, Serdar
dc.date.accessioned2019-05-21T07:40:00Z
dc.date.available2019-05-21T07:40:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.citation2tr_TR
dc.identifier.issn2147-7973
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4777
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı; çalışanların içsel veya dışsal kontrol odaklı olmalarıyla işyeri prokrastinasyonu (erteleme alışkanlığı) arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu çerçevede, İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren altı işletmedeki beyaz ve mavi yakalı çalışanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kontrol odağı ile işyeri prokrastinasyonu arasında bir ilişki belirlenmiştir. Dışsal kontrol odağı olanlarda, daha fazla işyeri prokrastinasyonu gözlemlenmiştir. Kontrol odağının, işyeri prokrastinasyonu boyutlarından oyalanma davranışının farklılıklaştığı belirlenirken, siber kaytarma davranışı ile herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Ayrıca, işyeri prokrastinasyonu ve boyutları ile demografik özelliklerden; cinsiyet, eğitim durumu, kıdem ve medeni durum ile farklılıklar ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study; to determine whether there is a meaningful relationship between employees' internal locus of control or external locus of control and workplace procrastination. In this framework, a survey was conducted on white and blue-collar employees in six companies operating in the textile sector in Istanbul. As a result of the research; there is a significant relationship between locus of control and workplace procrastination. More workplace procrastination has been observed in those externally controlled. While there was a difference between the locus of control and soldiering behavior from workplace procrastination dimensions, there was no difference with the cyberslacking behavior. In addition, there are differences between workplace procrastination and its dimensions with demographic characteristics; gender, educational status, seniority and marital status.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationDokuz Eylül İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.titleKontrol Odağı ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırmatr_TR
dc.titleInvestigation of The Relationship Between Locus of Control and Workplace Procrastination: A Research In The Textile Sector
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID3235tr_TR
dc.contributor.authorID256394
dc.contributor.authorID173972


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record