Show simple item record

İhracat Artışının ve Ekonomik Büyümenin Sağlanmasına Yönelik Olarak İhracatta Tedarikçi Kredi Riskinin Sigortalanması

dc.contributor.authorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorEke, Selda
dc.date.accessioned2019-05-22T12:23:15Z
dc.date.available2019-05-22T12:23:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier5tr_TR
dc.identifier.citation4tr_TR
dc.identifier.issn2148-6697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4791
dc.description.abstractPurpose- The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the insured trade credit on the international trade abroad and in our country and to raise awareness about the issue that has great potential for growth in our country in the future. Methodolgy- The studies investigating the effect of the insured open account trade by private and officially supported export credit agencies on the development of exports and in general international trade were examined. The effect of export growth on economic development has been examined in order to assess the impact of export credit insurance. The fundamental concepts with the literature review have been summarized. Findings- Through the literature review, the following facts have been obtained. Supplier credit leads to the increase in sales of the supplier and that in turn leads to company growth. It is also an important financing source for the buyer who buys on credit also sells on credit and that leads to an increase in trade flows. It is complementary and alternative to bank loans especially in the periods of financial constraints when the companies are in need of working capital finance. Insured open account trade has a quite significant effect on increasing the exports of the country. At macro level, there is a dual causality relationship between export growth and economic development. Conclusion- As the result of the study, it has been concluded that the insured trade credit promotes the growth of trade flows and supply chains that would lead to the growth in trade volumes and economic growth.tr_TR
dc.description.abstractAmaç- Bu çalışmada amaçlanan gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sigortalanmış kredili ticaretin dış ticaret üzerindeki etkisinin araştırılması ve konunun önemi üzerinde farkındalık yaratarak ülkemizde gelecekte çok büyüyebilecek bir potansiyele dikkat çekmektir. Yöntem- Resmi destekli ihracat kredi sigortası ya da özel sektör kredi sigortası kuruluşları tarafından sigortalanan açık hesap ticaretin, ihracatın ve genel olarak uluslararası ticaretin gelişimine olan desteği konusunda yapılan çalışma örnekleri incelenmiştir. İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinde durularak, ihracat kredi sigortası desteği irdelenmiştir. Temel kavramlar ve literatür çalışmaları özetlenmiştir. Bulgular- Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: Tedarikçi kredisi, tedarikçi firmaların satışlarını arttırarak firma büyümesine katkı sağlamaktadır. Alıcı firmalar için de önemli bir finansman kaynağı olmaktadır. Alıcı şirketin kendisi de müşterilerine kredili satış yapabildiğinden, ticari akımlarda artış sağlanmaktadır. Tedarikçi kredisi, işletme sermayesi finansman ihtiyacının karşılanmasında, özellikle finansal sıkışıklıkların olduğu dönemlerde şirketler için banka kredisine alternatif ve tamamlayıcı bir finansman kaynağı olmaktadır. Açık hesap ticaretin sigortalanması, ülkenin ihracatını arttırma konusunda son derece önemli bir role sahiptir. Makro düzeyde, ihracatın büyümesi ile ekonomik gelişme arasında da iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Sonuç- Çalışmada sigortalanmış kredili satışların ticari akımlarda büyümeyi destekleyeceği, tedarik zincirlerinin büyümesine neden olmaları sonucunda da, ticaret hacminin artmasına, ekonomik büyümeye katkı sağlayacakları sonucuna ulaşılmıştır.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationJournal of Economics Finance and Accountingtr_TR
dc.subjectTedarikçi Kredisitr_TR
dc.subjectKredili Ticarettr_TR
dc.subjectAçık Hesap Ticarettr_TR
dc.subjectİhracat Kredi Sigortasıtr_TR
dc.subjectKredi Sigortasıtr_TR
dc.subjectSupplier Credittr_TR
dc.subjectTrade Credittr_TR
dc.subjectOpen Account Tradetr_TR
dc.subjectExport Credit İnsurancetr_TR
dc.subjectCredit Insurancetr_TR
dc.titleInsuring Supplıer Credıt Rısk In Exports To Promote Export Growth And Economic Developmenttr_TR
dc.titleİhracat Artışının ve Ekonomik Büyümenin Sağlanmasına Yönelik Olarak İhracatta Tedarikçi Kredi Riskinin Sigortalanması
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID2855tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record