Yayın:
Türkiye'de Bireysel Emeklilik ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Görünümü:2011-2017 Dönemi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Çetiner, Emine Müge
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bireylerin emeklilik sistemine gönüllü katılımları temeline dayalı olarak çalışanları düzenli şekilde tasarruf yapmaya yönlendiren bir anlayışla emeklilik döneminde de kişilerin refah seviyelerini sürdürmelerini sağlamak, bireysel emekliliğin temel amacını oluşturmakta ve ülke vatandaşlarına sosyal güvenlik açısından tamamlayıcı olarak düşünülmektedir. Emeklilik yatırım fonları da bireysel emeklilik sisteminin işleyişini sağlayarak finansal piyasalarda hem tasarruf sahipleri hem de bireysel emeklilik sistemine dâhil olan tüm katılımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun tasarruf ve bireysel emeklilik sistemi konusunda bilinçlendirilip bilgilendirilmesine yönelik olarak yapılan bu çalışma, Türkiye‟deki emeklilik yatırım fonlarının 2011-2017 döneminde gösterdikleri gelişime ayna tutarak ülkemizdeki gelişimleri aylık bazda çeşitli kriterler temel alınarak irdelemiştir.
Individual's pension systems which are based on voluntary participation with an understanding that leads to regular savings and ensuring continued levels of welfare during retirement are thought to be complementary to the formation of individual goals and purposes of retirement and the country citizen's social security. With mutual retirement funds also facilitating the functioning of the individual pension system it is regarded to be important to participants in the private pension system and to those who have savings in the financial market. As a result of this study, by holding a mirror up to the pension system and improvement periods of the pension funds in Turkey during 2011-2017, monthly developments were examined based on various criteria.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sosyal Güvenlik, Emeklilik Yatırım Fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi, Social Security, Pension Investment Funds, Individual Pension System
Alıntı
7