Publication:
Kobi’lerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredi Kullanımlarının Faktoring Ve Leasing Yöntemleri İle Karşılaştırılması

Date
2017
Authors
Çetiner, Emine Müge
Taşçı, Selin Zehra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
KOBİ’lerin özellikle kriz dönemlerinden büyük işletmelere oranla daha az etkilenip, ortam koşullarına daha hızlı adapte olarak pazar içerisinde ayakta kalmaları sebebiyle ülke ekonomisi açısından giderek önem arz etmeye başlamışlardır. Bu işletmelerin kendileri geliştirip ülke ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için öz sermayelerinin de güçlü olması gerekmektedir. KOBİ’ler bu anlamda sermaye desteğini sağlamak için çeşitli dış finansman kaynaklarına başvurmaktadır. Bu dış finansman kaynaklarının başında ise banka kredileri, leasing ve factoring yöntemleri gelmektedir. Bu yöntemlerin birbirleri ile karşılaştırılması sonucu olarak banka kredilerinin diğer yöntemlere oranla KOBİ’ler tarafından ilk sırada tercih edilen yöntem olduğu görülmüştür.
SMEs is especially less affected than big business in current crisis environment so that they stand in marketplace because of their fast adaption of environmental situations. SMEs’ importance increase so their characteristic features. SMEs need own capital to progress themselves. When their own capital is inadequate, they refer another financial sources. The most common sources are bank loans, leaisng and factoring. When we compare these 3 methods eachother we see that bank loans is the most common financial sources for SMEs
Description
Keywords
KOBİ, KOBİ Bankacılığı, Faktoring, Leasing, SMEs, SMEs Banking
Citation
11