Show simple item record

Reel Ücretler, Enflasyon ve İşgücü Verimliliği: Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme

dc.contributor.authorBakır, Hasan
dc.contributor.authorEryılmaz, Filiz
dc.date.accessioned2019-05-24T12:49:37Z
dc.date.available2019-05-24T12:49:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4822
dc.description.abstractNowadays, where being competitive is considered equal to productivity, productivity and factors affecting productivity constitute a popular discussion area. Hence, as the relevant literature is reviewed, it was observed that attention focuses on labor productivity and on the relationship between wages and inflation, which are considered as the factors that affect the productivity. In this study, while cointegration test of Johansen (1988) and Johansen/Juselius (1990) was used to investigate whether there is a long-term relationship or not between real wages, productivity and inflation in Turkey during the period 1988-2012, the direction of this relationship was examined via the Vector Error Correction Model (VECM). The results demonstrated a long-term relationship between all three variables and the direction of this relationship in the long-term was determined as, from productivity and inflation towards the real wages. Moreover, in short-term, a causality relationship was determined both from inflation to real wages and from inflation to productivity. On the other hand, the identification of the negative effect of the crises on productivity is one of the important results reached by this study.tr_TR
dc.description.abstractRekabetçi olmanın verimlilikle eş tutulduğu günümüzde çağda verimlilik ve verimliliği etkileyen faktörler popüler bir tartışma alanını oluşturmaktadır. Nitekim ilgili literatür incelendiğinde dikkatlerin emek verimliliği ve verimliliği etkileyecek faktörler olarak görülen ücretler ve enflasyon arasındaki ilişkide toplandığı gözlenmiştir. Bu çalışmada 1988-2012 döneminde Türkiye’de reel ücretler, verimlilik ve enflasyon arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı kointegrasyon analizi araştırılırken söz konusu ilişkinin yönü Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda her üç değişken arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüş ve uzun dönemde söz konusu ilişkinin yönünün verimlilik ve enflasyondan reel ücretlere doğru olduğu tespit edilmiştir. Yine kısa dönemde de hem enflasyondan reel ücretlere hem de enflasyondan verimliliğe doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan Türkiye’de yaşanan krizlerin verimliliği azaltıcı etkisinin belirlenmesi de bu bağlamda çalışmanın ulaştığı önemli sonuçlardandır.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationInnivation and Global Issues Congress IIItr_TR
dc.subjectEmek Verimliliğitr_TR
dc.subjectReel Ücretlertr_TR
dc.subjectEnflasyontr_TR
dc.subjectKointegrasyon Analizitr_TR
dc.subjectVECMtr_TR
dc.subjectLabor Productivitytr_TR
dc.subjectReal Wagestr_TR
dc.subjectInflationtr_TR
dc.subjectCointegration Analysistr_TR
dc.titleReal Wages, Inflation and Labor Productivity in Turkeytr_TR
dc.titleReel Ücretler, Enflasyon ve İşgücü Verimliliği: Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID156110tr_TR
dc.contributor.authorID157949tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record