Show simple item record

An Overview of Organizational Behavior Within The Frameworkof Hıman Resources Menagement in The Art Institutions

dc.contributor.authorParseyhan, Beste Gökçe
dc.date.accessioned2019-06-25T12:19:24Z
dc.date.available2019-06-25T12:19:24Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier9tr_TR
dc.identifier9tr_TR
dc.identifier9tr_TR
dc.identifier.issn21465193
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4890
dc.description.abstractGünümüzde kurumların en önemli sermayesi insandır. Çalışanların örgütsel davranış çıktıları, kurumlar açısından önemlidir. Artan rekabet ortamında kurumları zarara uğratan önemli faktörlerden biri de işgücü devir oranının yol açtığı maliyettir. Bu nedenle, çalışanların örgüt kültürü ile özdeşleşmeleri, örgüte karşı olan bağlılık düzeyleri gibi insan kaynakları yönetiminin kontrol altında tutabileceği örgütsel davranış boyutları önem arz etmektedir. Çalışma, sanat kurumlarında insan kaynakları yönetiminin davranış boyutunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, İstanbul’da yer alan on sanat kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde; sanat kurumlarında insan kaynakları yönetiminin geleneksel personel yönetimi şeklinde uygulandığı görülmüştür. Örgütsel davranışa yönelik nicel bir çalışma yapmayan kurumların, nitel gözlemlere dayanarak veriler elde etmeye çalıştıkları saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractToday, the most important capital of the institutions is human. Organizational behavior outcomes of the employees are important for the institutions. One of the important factors that harm the institutions in an increasingly competitive enviroment is the cost of labor turnover. For this reason, the dimensions of organizational behavior that can be controlled by the human resources management are important, such as the level of employees’ organizational culture and organizational commitment. The study was conducted to determine the behavioral dimension of the human resources management in the art institutions. The research was conducted in ten art institutions which are located in Istanbul. The data required for the study was obtained by semistructured interview technique. When the results of the interviews are examined; it has been observed that human resources management in the art institutions is applied in the form of traditional personnel management. Institutions that did not conduct a quantitative study of organizational behavior were found to be trying to obtain data based on qualitative observations.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationThe Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDACtr_TR
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimitr_TR
dc.subjectÖrgütsel Davranıştr_TR
dc.subjectSanat Kurumlarıtr_TR
dc.subjectHuman Resources Managementtr_TR
dc.subjectOrganizational Behaviortr_TR
dc.subjectArt Institutionstr_TR
dc.titleSanat Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Örgütsel Davranışa Bakıştr_TR
dc.titleAn Overview of Organizational Behavior Within The Frameworkof Hıman Resources Menagement in The Art Institutions
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID26387tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record