Show simple item record

Sponsorship of Arts Organizations and Istanbul Biennial

dc.contributor.authorParseyhan, Beste Gökçe
dc.date.accessioned2019-06-25T13:46:07Z
dc.date.available2019-06-25T13:46:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier.issn2149-1755
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4892
dc.description.abstractGünümüzde sanat kurumları, pek çok farklı dalda sanat organizasyonu düzenlemektedirler. Festival, sanat fuarı, bienal ve sergi gibi sanat organizasyonlarını düzenlemek finansal açıdan büyük bütçeler gerektirmektedir. Sanat kurumları, çoğunlukla kar amacı gütmezler; bu nedenle herhangi bir organizasyonu gerçekleştirebilmek için finansal destek bulmaları zorunludur. Devletler, güttükleri kültür ve sanat politikaları gereğince sanat organizasyonlarına farklı ölçeklerde destek olabilmektedirler. Ancak, sadece devlet desteği yetersiz kalmaktadır ve özel sektör desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlar, sanat organizasyonlarına yaptıkları destek sonucunda bir geri dönüş beklentisi içinde olurlar. Bu noktada sponsorluk kavramı devreye girmektedir. Sponsorluk, karşılıklı tarafların kazan-kazan stratejisine dayalı bir kavramdır. Organizasyonlara sponsor olan kurumlar, pazarlama stratejileri kapsamında genellikle kurum kimliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedirler. Sanatın özel sektör tarafından desteklenmesi sonucunda sanat eserlerinin özgünlüğünü yitirdiği ve popüler kültüre hizmet eder hale geldiği yönünde eleştiriler gündeme gelmiştir. Sanatın meta haline getirildiği kapitalist dünya düzeninde özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşların sanat sponsorluğu faaliyetlerini ele alan bu çalışma, söz konusu sponsorluk faaliyetlerinin sanat organizasyonlarına sağladığı avantajları ve dezavantajları irdelemektedir. Araştırma kapsamında sponsorluk kavramının tarihi gelişimi, sanat sponsorluğunun hangi yollarla gerçekleştirildiği, sponsorların destekledikleri faaliyetler sonucunda kazanımları ve sanat organizasyonlarının sponsor gereksinimleri incelenmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen ve uluslararası sanat platformlarında kabul gören en önemli sanat organizasyonlarından biri olan İstanbul Bienali, sponsorluk açısından örneklendirilmiş ve değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractToday, arts organizations are organized in many different branches by arts institutions. Financial sense to organize arts organizations such as festivals, art fairs, biennials and exhibitions, requires large budgets. Arts institutions are mostly nonprofit organizations; therefore it is necessary to find financial support in order to achieve any organization. Governments could support arts organizations in different scales in accordance with their culture and arts policies. However, only government support is inadequate and organizations are required to be supported by the private sector.Examining the arts sponsorship activities of institutions and organizations in this capitalist world order, where the art has been reduced to a commodity, this study analyzes the advantages and disadvantages that the aforementioned sponsorship activities bring to the arts organizations. Within the scope of this study, the historical development of the concept of sponsorship, in what way the arts sponsorship is realized, the benefits the sponsors gain from the activities they supported, and the sponsorship needs of the arts organizations are examined. As one of the most important arts organizations in our country, which is also recognized by international artistic platforms, the Istanbul Biennial has been chosen as the case study of this research and analyzed.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationYıldız Journal of Art and Designtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectOrganizasyontr_TR
dc.subjectBienaltr_TR
dc.subjectSanat Sponsorluğutr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectOrganizationtr_TR
dc.subjectBiennialtr_TR
dc.subjectArts Sponsorshiptr_TR
dc.titleSanat Organizasyonlarının Sponsorluğu ve İstanbul Bienalitr_TR
dc.titleSponsorship of Arts Organizations and Istanbul Biennial
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID26387tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record