Show simple item record

Amen Parede and Used in Paintings

dc.contributor.authorÜstünipek, Mehmet
dc.contributor.authorÜstünipek, Şeyda
dc.date.accessioned2019-06-25T14:48:11Z
dc.date.available2019-06-25T14:48:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier.issn2148-3582
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4894
dc.description.abstractSübyan mektepleri, Osmanlı eğitim sisteminde öncelikle çocuklara Kuran- ı Kerim öğretmek ve din eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bununla birlikte, Kuran’ı okuyabilmeleri için elifba öğrenmeleri öncelikli önem taşımış ve zamanla çeşitli dersler eklenerek düzenlemeler yapılmış, eğitimin içeriği çeşitlendirilmiştir. Çocuğun okula başlaması için özellikle varlıklı aileler tarafından düzenlenen ve Bed-i Besmele töreni ya da Âmin Alayı önemli bir gelenektir. Bu törenin ritüelleri, eğitim tarihi ve toplumsal yönleriyle çeşitli araştırmalarda ele alınmıştır. Yazılı kaynakların yanı sıra yabancı ve Türk ressamlar tarafından üretilmiş resimler de birer belge niteliği taşımakta ve Türk resminde günlük yaşam konusu dahilinde özel bir alan teşkil etmektedirler. Onsekizinci yüzyılda Van Mour’un bu konuyu ele alan resimleri, bazı on dokuzuncu yüzyıl gravürleri ve Türk ressamları Rıfat Çeteci ile Malik Aksel’in çalışmaları bu geleneği farklı yönleriyle yansıtmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractPrimary schools (sübyan mektebi) in Ottoman educational system were primarily established to teach Kuran- Kerim and had religious context. Besides children had to study alphabet (elifba) to read and write Kuran and in time some lessons were added to course programmes. Therefore, the context was enriched. Amen parade for children (Âmin alayı) were mostly organised in response to beginning of primary school for the children of wealthy families. It was an important tradition in Ottoman social history. The rituals of this procession have been analysed by scholars in the context of education and social history. Besides the literature, there are also some paintings made by foreign and Turkish artists which are satisfactory documents for this subject. The subject matter of these paintings may be considered as genre paintings focusing on a special event. In the eighteenth century the paintings of Van Mour, some nighteenth century gravures and the paintings of Rıfat Çeteci and Malik Aksel reflect this tradition from different points of view.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationİstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Art- Sanat Dergisitr_TR
dc.subjectSübyan Mektebitr_TR
dc.subjectÂmin Alayıtr_TR
dc.subjectGünlük Yaşam Resmitr_TR
dc.subjectSübyan Mektebi (Primary School)tr_TR
dc.subjectÂmin Alayı (Amen parade for children)tr_TR
dc.subjectGenre Paintingtr_TR
dc.subjectVan Mourtr_TR
dc.subjectRıfat Çetecitr_TR
dc.titleÂmin Alayı ve Resimlerde Ele Alınışıtr_TR
dc.titleAmen Parede and Used in Paintings
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID110512tr_TR
dc.contributor.authorID15545


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record