Recent Submissions

  • Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İş Gücü Yetiştirme Kursları ve İşkur'un Önemi 

    Sevimli, Yeliz; Erdil Şahin, Begüm (2013)
    şsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından en büyük sorunlardan biridir. İşsizlikle mücadelede uygulanan politikalar her ülkenin istihdam ve işgücü piyasasının özelliklerine göre değişmekle birlikte, ...
  • Vocational Academic Choice And Students' Perceptions 

    Akın, Fahamet; Yıldırım, Osman (Int Scientific Conference Sgem, 14, Kilment Ohridsky Blvd, Sofia, 1797, Bulgaria, 2010)
    As it is well-known, Holland's theory of vocational choice offers a dependable framework for students' college expectations and experiences. According to Holland's theory of vocational choice, students' personally types ...