Now showing items 1-20 of 29

  • 19.yy'da Osmanlı konut mimarisinde iç mekan kurgusunun Safranbolu evleri örneğinde irdelenmesi 

   Azezli, Gülçin Bozkurt (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, 2009-07)
   ?19.yy'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi'' konulu tezin amacı;Türkiye'de geleneksel konut mimarisinin tarihsel gelişim süreci,plan tipleri ve iç mekan kurgusunun, ...
  • Bellek - mekan ilişkisi: Kuzguncuk evlerinde tipoloji 

   Akıncı, Gülderen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   İnsanlığın var oluşundan beri süregelen barınma ihtiyacı, bireyleri sürekli bir barınak ve korunak arayışına yöneltmiş, dönemin şartları doğrultusunda çözüm bulmaya zorlamıştır. Başlangıçta hayatta kalmak amacı ile zorunlu ...
  • Bellek-mekan ilişkisi: Tarlabaşı örneği 

   Çavuç, İoli Büyükyorgiyadis (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı K, 2019)
   Bu çalışma İstanbul'un merkezi sayılan ve yok olmaya yüz tutmuş, kentsel dönüşüm projesi ile de yakın gelecekte eski kimliğini kaybedecek olan Tarlabaşı'nın mimari geçmişini analitik bir şekilde incelemektedir. Aynı zamanda ...
  • Dolmabahçe Sarayı'nda Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler 

   Eceoğlu, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06)
   Dolmabahçe Sarayı'nın bulundugu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Bogaziçi'nin büyük bir koyuydu. Osmanlı Kaptan Pasalarının gemilerini demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldıgı bu koy zamanla ...
  • Ekolojik mimarlık kapsamında malzeme seçiminin yerel mimarideki yeri; Geleneksel Urfa evleri 

   Çiftçi, Sümeyya Yazmacı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021)
   Hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pratik çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Olaya sadece " anı kurtarma" şeklinde yaklaşılarak artan konfor isteklerini karşılarken ...
  • Giyim mağazalarında marka kimliği ile iç mekan tasarımı arasındaki ilişki ve güncel bir marka üzerinden değerlendirme 

   Karacalı, Atlıhan Onat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07)
   Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların ...
  • Gotik heykelcilikte "gargoyle heykeller" üzerine bir araştırma 

   Nabiyeva, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-04)
   Gotik sanat anlayışında heykeller, kilise ana kapıların yanına ağırbaşlı diziler halinde sıralanırdı. Kiliselerin dış yüzleri Tevrat ve İncil'den alınmış konuları anlatan heykellerle bezenirdi. 12. yüzyılda kuzeyli ...
  • Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 19.yy istasyon yapılarının mekân analizi 

   Özer, Çağatay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın konusu, Halkalı-Pehlivanköy bölümü 19. Yüzyılda inşa edilen, günümüzde Halkalı-Kapıkule arasında hizmet veren demiryolu hattı üzerinde bulunan yolcu binalarının incelenmesi, ulaşılan verilerin analiz edilerek ...
  • İç mekanda hamamın renk, desen, doku olarak incelenmesi Çırağan Sarayı tarihi hamam örneği 

   Çakmak, Ayşegül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, 2020)
   Çırağan Sarayı' nın bulunduğu alan, bundan dörtyüz on dokuz yıl öncesine kadar Kazancıoğlu Bahçeleri adını taşıyordu. Çelik Gülersoyun Çırağan Sarayı kitabındaki bilgiler ve Osmanlının Soy ağacına bakarak burada yaşamış ...
  • İç Mekan–Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi 

   Vakılova, Nasıba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2017)
   Sunulan tez çalışması, temel anlamda iç mekan – tipografi ilişkisini irdelemekte ve bu ilişkiyi çevresel algı üst başlığı çerçevesine ortaya koymaktadır. Burada amaç, disiplinlerarası bir yaklaşım ortaya koymak ve genellikle ...
  • Kapalı hacimlerde ses- mekan ilişkisi ve psikoakustik kavramı 

   Güler, Damla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-06)
   Mimarlık ve müzik kavramının birbirleri ile ilgili benzer yanlarının bulunduğu, çalışmalarda görülmüştür.Bu çalışma da, müziğin mekan tasarımındaki önemini tartışmak için planlanmıştır. Çalışma günışığı olmayan, otomasyon ...
  • Kentsel iç mekan olarak alışveriş merkezi ortak alanlarının kullanımı 

   Özkul, Büşra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   Günümüz kentlerinde birey ve topluma yönelik yaşamsal faaliyetlerin hız kazanması ile bu faaliyetleri karşılayabilecek mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda kentlileri bir araya getirerek, toplumsal paylaşıma imkan ...
  • Konut iç mekanlarının esnekliğini hedefleyen prefabrik bir sistem önerisi 

   Mahmoud, Ihab Mousa İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021)
   Konut alanında, kullanıcıların hızla artan ihtiyaçlarını karşılamak için endüstriyel inşaat tekniklerinin kullanılması gerekliliği çağdaş, teknolojik ve sosyal gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde yaşanan ...
  • Konvansiyonel ve led aydınlatma sistemlerinin ofislerde mekansal algıya etkilerinin incelenmesi 

   Kamali, Alperen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   Aydınlatma; bir mekanda görsel konfor koşullarını fizyolojik yönden sağlanması yanısıra, ışığın insan üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri de dikkate alarak mekan algısını doğrudan etkileyen bir uzmanlık alanıdır. ...
  • Kütüphane tasarımında yenilikçi mekanlar: Yaratıcı alanlar olarak makerspace hareketinin incelenmesi 

   Yavuz, Cansel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021)
   Teknolojik alandaki gelişmeler, zaman içerisinde öğrenme dinamiklerinde değişim ve gelişimi zorunlu kılmıştır. Paylaşılabilir eserler üretmek için araçlarla ve malzemelerle etkin bir yapım, tasarım ve inovasyon sürecine ...
  • Loft kavramına farklı bir bakış açısı : Brütalizm 

   Erdemir, Zühal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2016-03)
   Loft kavramı ve bu mekânların oluşum koşulları, Brütalizm akımı ve etkilerinin devam etmesine bağlı olarak kaynak araştırması, incelenecek olan örneğin irdelenmesi ve araştırma yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının ...
  • Mekansal algıyı etkileyen tasarım parametreleri ve marka kimliği ilişkisi 

   Tanrıkut, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, mekan algısını şekillendiren tasarım değişenlerinin marka kimliği ile olan bağlantısını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi literatür tarama ve ankete dayandırılmıştır. Röportaj, fotoğraf çekimi, mekan ...
  • Mutfak mekanları tasarımında teknolojinin etkisi 

   Örs, Gökşin Nevriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
   Konutlarda mutfak mekanlarının tarihsel ve teknolojik gelişiminin incelendiği bu tezde, mutfak mekanının yeri-önemi, kullanıcı ilişkisi, standartları konularına değinilmiştir. Tez 5 bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci ...
  • Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi 

   Sak, Güliz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2014-05)
   Mimarlar, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda oluşturdukları yapay çevrede, eylemlerin daha verimli gerçekleştirmesini, minimum enerjiyle maksimum performans elde etmesini amaçlamaktadırlar. Bu sebeple de ergonomi ...
  • Müze Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi 

   Çolak, Şafak Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-05)
   Müzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. ...