Recent Submissions

 • Art Nouveau'da Gaudi Örneklemesi 

  Köseliören, Halime Öznur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim, 2018)
  Tasarlama eylemine yönelik tüm adımların oluşumunda tasarımcının zihninde gerçekleşen ve inşa edilerek hayata geçirilen bir yapının gelişim sürecinde gerçekleşen tasarım oluşumlarının incelenmesi sürecine yönelik olan bu ...
 • Engelsiz mekan kavramının şehir içi deniz taşıma araçlarında incelenmesi: İstanbul örneği 

  Özgel, Seval (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-01)
  Bu çalışma engelsiz mekan kavramını şehiriçi deniz taşıma araçlarında İstanbul örneği üzerinden incelemektedir. Deniz ulaşımının dünyadaki, Türkiye'deki ve İstanbul'daki önemi vurgulanmıştır. Deniz ulaşımında toplu taşıma ...
 • Mimari cephe temsillerinin kullanıcı algısına etkisinin incelenmesi 

  Zülkadiroğlu, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2013-07)
  Bu çalışmanın çıkış noktası, kentsel mekânların oluşumunda, şekillenmesinde ve sosyal yaşamın belirlenmesinde etkili olan, kentsel mekân kullanıcısı ile birebir ilişki kuran yapı cepheleridir. Tez çalışmasında hedeflenen; ...
 • Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi 

  Batmaz, Sura Kılıç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-09)
  Mekan olgusuna tarihsel süreç olarak ele aldığımız zaman, temelde korunma ve barınma ile başladığı görülmektedir. Topluluk şeklinde yaşamayı yavaş yavaş öğrenen insanoğlu barınma ihtiyacı ile birlikte doğayı gözlemlemiş, ...
 • Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel bir Marka Üzerinden Değerlendirme 

  Karacalı, Atlıhan Onat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07)
  Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların ...
 • Osmanlı Sarayları'nda dış mekan tasarımı üzerine bir değerlendirme: Dolmabahçe ve Yıldız örnekleri 

  Kaşif, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2010-09)
  Bu araştırmada, Osmanlı tarihi boyunca Osmanlı Saray bahçelerinde etkili olan peyzaj sanatları, Osmanlı Sarayları ve dış mekân tasarımları incelenerek Osmanlı'nın dış mekân tasarım anlayışındaki gelişim ortaya konmuştur. ...
 • Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları 

  Erkan, Özge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Bölümü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
  Bu çalışmada; gelişen teknolojiler sayesinde her geçen gün daha önem kazanan kompozit malzemelerin önemine değinilmis, ahşap-plastik kompozit malzemeler incelenip, çocuk oyun parklarında modül tasarımında bu malzemenin ...
 • Mobilya tarihine genel bakış ve art deco 

  Erdem, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06)
  Bu yüksek lisans tezinin amacı; mobilya tasarım tarihine genel olarak bakmak ve Art Deco üzerine bir arastırma yapmaktır. Birinci bölümde; yapılan çalısmanın genel tanımı yapılmıstır. İkinci bölümde; mobilyanın genel tanımı ...