Recent Submissions

 • Emsal harici alan kullanımlarının imar mevzuatı, kentsel yaşam kalitesi ve etik açılardan irdelenmesi 

  Şimşek, Eray (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Yapım-Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
  Bilimsel olarak daha iyi yaşamın nasıl olacağına ilişkin araştırmalar çok eski zamanlarda başlamış ve günümüze kadar uzanan süreçte birçok farklı düşünce ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında insan refahının en ...
 • Dirençli bir şehre doğru (dirençlilik ve kentsel sistemler arasındaki bağın araştırılması 

  Lfarakh, Rania (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı, 2021)
  Yıllar geçtikçe, şehirler çok sayıda radikal değişim geçirirken, metropollerde nüfus artışı hala artıyor, "Şehirler hızlı kentleşmeden ekonomik krizlere ve iklim değişikliğine kadar pek çok risk ve değişimle karşı karşıya." ...
 • Türkiye'deki LEED sertifikalı ofis binalarının sürdürülebilir malzeme kullanımı açısından değerlendirilmesi 

  Nashi, Mohamed Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
  Sanayi devrimi sınırlı doğal kaynaklarımızın sınırsız kullanımına yol açtığından, ozon tabakasının tükenmesi, küresel ısınma, su kirliliği, kutup bölgelerindeki eriyen buzullar gibi çevresel konular endüstriyel ve kimyasal ...
 • Alt yüklenicilik uygulamalarında karşılaşılan sözleşme kaynaklı zorlukların değerlendirilmesi 

  Dedeoğlu, Ayşegül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Yapı Yönetimi Bilim Dalı, 2020)
  İnşaat sektöründe projeleri tamamlamak için gerekli olan ve uzmanlık gerektiren çeşitli faaliyetlerin her birinde becerili işçilerin tam zamanlı istihdamının maliyetlerini karşılamaya yüklenicilerin gücünün yetmediğinden, ...
 • Mimarlık hizmetlerinde kalite güvence aracı olarak Mesleki Sorumluluk Sigortası 

  Merder, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
  Yapı üretim süreci, farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren çok paydaşlı ve çok aşamalı yapısı gereği, içinde birçok riski barındırır. Tasarım aşamasından kullanım aşamasının sonuna kadar faklı açılardan ele ...
 • Mimari ofislerin yapı bilgi modellemeye geçiş süreci için evrensel bir kılavuz önerisi 

  Kızılkan, Muhammet Berkay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı, 2020)
  Yapı Bilgi Modelleme (YBM), bir tesisin planlama, tasarım, yapım ve işletme süreçlerinin bilgisayar modeli ile benzetiminin yapılmasıdır. YBM, sayısal model ile proje süreçlerinin benzetimi sağlayan teknolojilerin bir araya ...
 • Eğitim yapılarında erişilebilirliğin incelenmesi 

  Özdemir, Nuri Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
  Toplum, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Toplumumuzda özel gereksinimli bireyleri dışlamak yerine onları da topluma kazandırarak daha güçlü bir toplum yapısı elde edilebilir. Günümüzde engelinin farkında olmadan yaşayan ...
 • Kıyı alanlarında kentsel mekan kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bir araç olarak kentsel tasarım rehberleri: Silifke - Taşucu örneği 

  Güder, Sevil Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2019)
  Kentsel tasarım, kullanıcıların yaşam ve mekan kalitelerini iyileştirme kapsamında vazgeçilmez bir disiplin olarak öne çıkmaktadır. Kentsel tasarım rehberleri ise kentsel mekan kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bir ...
 • Mimarlıkta expo kavramı ekoloji temalı expolar üzerine bir karşılaştırma 

  Hür, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
  Ticari amaç taşımayan ve topluma deneysel bir ortam hazırlayan expolar, son yıllarda dünya genelinde çevre sorunlarına cevap aranan ortak platformlar olmasıyla önem kazanmıştır. Artan çevre problemlerinin çözümü yönünde ...
 • Dış göç etkisinde Gaziantep: Güncel şehirleşme politikaları üzerinden bir kenti okumak 

  Şener, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2019)
  Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Dış göç hareketlerinin, ülkelerin ekonomik, demografik, sosyal, siyasal ve mekansal yapılarında değişmeler meydana getirdiği; kültürlerin, yaşama biçimlerinin, gelenek ...

View more