Now showing items 21-39 of 39

  • Tarsus, yeni hamam restorasyon ve yeniden kullanım projesi 

   Öztürk, Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-01)
   Kültürümüzde hamam binaları, dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar önemli bir yer tutmuştur. Tüm Türk toplulukları temizliğe önem vermiş, gittikleri her yerde hamam binalarını inşa etmişlerdir. Bu sebeple, Anadolu'nun ...
  • Osmaneli kentsel sit alanı içindeki iki farklı dokunun karşılaştırılması ve alan için koruma önerileri 

   Gündoğdu, Gizem Cansu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-07)
   Bilecik'e bağlı bir ilçe olan Osmaneli, Sakarya Nehri kenarında konumlanması, elverişli tarım alanlarına sahip olması, ticaret yolları üzerinde bulunması ve İstanbul, Adapazarı, Eskişehir, Ankara, Bursa gibi büyük kentlere ...
  • İstanbul-Sarıyer'de tarihi dokunun sürdürülebilir koruma ölçütleri açısından irdelenmesi ve öneri geliştirilmesi 

   Kaptanoğlu, İpek Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-12)
   Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Boğaziçi'nin kuzey kıyısında yer alan Sarıyer'de, ilçeye adını veren en eski yerleşim alanlarından biri olan Merkez Mahallesi ile Yenimahalle'nin tarihi kent dokusu sınırları ...
  • Güneydoğu'da kentsel dönüşüm: Şanlıurfa 

   Kahya, Fatma Nihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2015-01)
   Türkiye'de süregelen kentsel dönüşüm tartışmalarının akademik yazında daha çok İstanbul, İzmir ve Ankara odaklı ele alınmakta olduğu izlenmektedir. Şüphesiz bu örnekler, dönüşümün boyutları ve olası sonuçları hakkında ...
  • Kilis'te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi koruma projesi 

   Polat, Fatma Rukiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016)
   Kilis; Ortadoğu'nun Anadolu'ya açılma noktasında, "Bereketli Hilal" denilen bölgede yer alması ile tarihsel süreç içinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu nedenle Kilis; tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ...
  • LEED sertifika sistemleri ve Türkiye'deki uygulamalarının değerlendirilmesi 

   Çelik, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-01)
   Dünyada doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yarattığı olumsuz etkilerin küresel bir tehdit haline gelmesi, son yıllarda "sürdürülebilir kalkınma" kavramının önemini iyice ...
  • Bakü'de tarih içinde konut mimarisinde değişimler ve gelecekten beklentiler 

   Garayeva, Nazıra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-05)
   Bakü her zaman kültürü, sanatı, ekonomisi ve diğer özellikleri ile göz önünde olmuştur. Güzelliği, bu kenti ziyaret edenler tarafından dile getirilmektedir. Bu güzelliğin temel nedenlerinden biri de Bakü'nün hafızalara ...
  • Kentsel yaşam kalitesi ve yürünebilirlik deneyiminin Alanya üzerinden okunması 

   Nazifoğlu, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-07)
   Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte çarpık kentleşme artmakta ve kentlerde yaşayan insanların hayatları buna bağlı olarak değişmektedir. Yaşam şartlarındaki eşitsizlikten dolayı kentte yaşayan her insan birbirinden farklı ...
  • Kamusal alanların metro istasyonları ile bağlantılarında engelli erişilebilirliğinin incelenmesi 

   Şavlı, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-09)
   "Kamusal Alanların Metro İstasyonları ile Bağlantılarında Engelli Erişilebilirliğinin İncelenmesi" adlı tezde öncelikli olarak kamusal alanın tanımından, kamusal alanı tanımlayan öznenin varlığından ve bu öznenin engelli ...
  • Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği 

   Menteş, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2017)
   Zekeriyaköy'de Koza İnşaat'ın başlattığı yapılaşma hareketi ve devamında bölgeye olan ulaşım probleminin büyük ölçüde çözülmesi buraya dair talebin artmasına önayak olmuştur. Arsa sahipleri bu talep sebebiyle kendilerine ...
  • Aydın, Kuşadası'nda Balatlıoğlu Evi Restorasyon Projesi 

   Konuk, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017)
   Kuşadası, kültürel ve mimari dokusuyla Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biridir. Kentin mimari yapısını oluşturan, aynı zamanda kentsel sit alanı olarak nitelendirilmiş olan Dağ ve Cami-i Kebir mahallelerindeki tarihi ...
  • Bir Sibernetik Etkileşim Aracı Olarak Otomobil Galerilerinde Işık 

   Çatık, Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2017)
   Evrenin başlangıcından bugüne kadar insan ile sürekli bir etkileşim içerisinde olan ışık, insanlığın kültürel ve teknolojik gelişimi içeriden sürekli araştırılan ve keşfedilmeye çalışılan bir konu olmuş ve bu gelişimin bir ...
  • Mimarlık hizmeti kapsamında bina bilgi modelleme:"G Villa" konut projesi 

   Çuhadar, Fahriye Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2017-04)
   Günümüzde projelerin yürütülmesi; tasarımların planlanan şekilde tamamlanmasının yanısıra katılımcıların meydana gelebilecek sorunları ne şekilde ve hangi hızda çözüme eriştirebileceklerine bağlıdır. Farklı katılımcıların ...
  • Örgütlerde makyavelizm ve sinizmin çatışma yönetimine etkisi: Bir teknoloji şirketinde uygulama 

   Özsoy, Fehim Hayrullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
   Çalışmada, örgüt üyelerinin makyavelizm ve sinizm davranışlarının çatışma yönetim stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bir teknoloji şirketinde çalışan 456 kişiye anket formu uygulanmıştır. Araştırma ...
  • Mimarlık Lisans Programlarında Yapım Yönetimi Eğitiminin Değerlendirilmesi 

   Gemci, Kevser (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2018)
   Yapım eyleminin var oluşuyla gelişen yapım yönetimi kavramı, inşaat sektörünün hızla büyümesiyle, günümüz koşullarında ihtiyaç haline gelmektedir. Dolayısıyla yapım yönetimi eğitimi de güncel konular arasında yerini ...
  • Dış göç etkisinde Gaziantep: Güncel şehirleşme politikaları üzerinden bir kenti okumak 

   Şener, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2019)
   Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Dış göç hareketlerinin, ülkelerin ekonomik, demografik, sosyal, siyasal ve mekansal yapılarında değişmeler meydana getirdiği; kültürlerin, yaşama biçimlerinin, gelenek ...
  • Asma tavan sistemlerinin işlevsellik açısından incelenmesi 

   Güler, Merve Betül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
   Asma tavanlar ilk olarak estetik nedenlerle Japonya'da 1337-1573 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Kaynaklara göre asma tavanlar Avrupa'da ise ilk olarak 1596'da İngiltere'de Blackfriars Theatre'de uygulanmıştır. ...
  • Konutta yenilikçi tasarım: Akıllı evler üzerine bir değerlendirme 

   Tomaş, Melek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2019)
   İnsanın var olduğu ilk dönemlerden itibaren çeşitlenen teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok değiştirmektedir. Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı dönem 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan ve ...
  • Mimarlıkta expo kavramı ekoloji temalı expolar üzerine bir karşılaştırma 

   Hür, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
   Ticari amaç taşımayan ve topluma deneysel bir ortam hazırlayan expolar, son yıllarda dünya genelinde çevre sorunlarına cevap aranan ortak platformlar olmasıyla önem kazanmıştır. Artan çevre problemlerinin çözümü yönünde ...