Now showing items 1-1 of 1

    • Sürdürülebilirlik ve ekoloji açısından sertifikalı konutların analizi: İstanbul örneği 

      Akıncıtürk, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı Konu:Mimarlık = Architecture, 2015)
      Dünya enerji tüketiminin yaklaşık yarısının yapı kaynaklı olduğu bilinmektedir. Günümüzde bir tasarımın başarısı, genelde dünyayı etkileyen çevre ile ilgili sorunların bilinciyle, ülke ve bölge kapsamında farkındalık ...