Recent Submissions

 • Seismic behavior RC adjacent buildings during structural pounding with soft storey consideration 

  Abdirahim, Abdullahi Mohamed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021)
  Yakın geçmişte meydana gelen depremlerde, bitişik nizam yapıların çarpışmasında şiddetli hasarlar gözlenmiş, hatta bazıları çökmüştür. Yapının deprem sırasında hasar görmesini önlemek ve uygun bir çözüme ulaşmak için birçok ...
 • Arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve örnek sözleşme önerisi 

  Şahin, Erdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
  Bu çalışmada Türkiye'de geniş uygulama alanı bulan arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri incelenerek, örnek sözleşme önerisi hazırlanması amaç edinilmiştir. Bu örnek sözleşme önerisi arsa sahibi açısından incelenerek ...
 • Belediye çalışanlarının kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik tutum ve algılarının tespiti İstanbul ilinde bir alan araştırması 

  Baştan, Nurullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
  Bu tez çalışmasının amacı, gerçekleştirilmesi planlanan ve mevcut kentsel dönüşüm projelerinin amacına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini ve projelerin uygulama ayağını oluşturan belediye çalışanlarının kentsel ...
 • Global response of 2D reinforced concrete structures under blast loads and progressive collapse 

  Mahad, Mohamed Abdullahi Adan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021)
  Patlama, evrendeki terör grupları tarafından yapılan terör saldırılarının artması nedeniyle son yıllarda yapı mühendislerinin ilgisini çekti; Bu tür saldırılara bir örnek, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan ...
 • Zeminde ve kayada kazık taşıma gücünün sonlu elemanlar yöntemi ile tahmini 

  Hothot, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2021)
  Günümüzde kentleşmenin artmasıyla yapılaşma süreci hızlanmış ve yüksek yapı yapma ihtiyacı artmıştır. Bu gelişme yapılaşmaya tam olarak uygun olmayan zeminlere inşaat yapılma gereksinimini de artırmış ve zemin iyileştirme ...
 • A proposed model for estimating the curvature ductility of reinforced concrete sections 

  Mari, Mohamad (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021)
  Reinforced concrete is a widely used system for constructing structures all over the world. Currently, the main requirement for designing reinforced concrete structures is achieving a ductile behavior by deforming before ...
 • Gömülü betonarme boruların tasarımı ve deprem etkisi altındaki davranışları 

  Demirci, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Geoteknik Mühendisliği Bilim Dalı, 2021)
  Gömülü betonarme borular, kent yaşamının sürdürülebilmesinde ve en temel ihtiyaçların iletiminde kritik bir rol oynayan altyapı elemanlarıdır. Gömülü boru davranışı, gömüldüğü zeminin rijitliği ve borunun rijitliğine bağlı ...
 • Seismic behavior of the contents of seismically isolated buildings 

  Qadus, Zakirullah Haji Abdul (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021)
  Sismik izolasyon, gelişmekte olan depreme dayanıklı bir tasarım teknolojisidir. Özellikle ankastre binalara kıyasla kat ivmelerini azaltır. Böylece, binaların içeriğini korumada çok başarılıdır. Önceki çalışmalarda, içerik ...
 • Nonlinear behavior of 3d irregular RCC structures 

  Mohammadi, Waleed (2021)
  Doğada çok tehlikeli ve öngörülemeyen kuvvetler olan depremler dünyanın her yerinde çok yaygındır. Yapıların sismik kuvvetlere karşı direnci her zaman bir endişe konusudur ve yapı tasarımcılarının özel ilgi göstermesini ...
 • Yatayda ve düşeyde düzensiz olan yapı sistemlerinin deprem hesabında yatay yük artımı yöntemi 

  Bozkurt, Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2021)
  Bu çalışmada düşeyde düzensizlikleri olan 3 katlı betonarme bir binanın ilk aksındaki çerçevenin ve tasarımı yapılan 3 boyutlu sistemin doğrusal olmayan davranış sırasında burkulmaya karş güvenliğinin değişimi ve TBDY 2018' ...

View more