Recent Submissions

 • Bulanık CPM ile doğrusal programlama: Ttürkiye inşaat endüstrisinde bir vaka çalışması 

  Değirmenci, Güllü (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Yapı Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021)
  Türkiye ve dünya ekonomisine bakıldığında inşaat sektörünün pazar payının diğer birçok sektöre göre daha fazla olduğu görülmektedir. Firmalar ulusal ve uluslararası arenada bu pazarda var olabilmek için zorlu bir rekabet ...
 • Bankacılık sistemi, sermaye yeterliliği ve basel olgusu 

  Akkan, Aydın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı, 2021)
  Finansal sistemin temel kurumlarından olan bankalar, küresel ekonominin ve para piyasalarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekonomiye hayat veren ve işleyişinin temeli olan "likidite", bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından ...
 • İnşaat sektöründe tedarikçi seçim kriterlerinin önceliklendirilmesi 

  Bahar, Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2020)
  Globalleşen dünyada firmalar kendi sektörlerinde başarılı olabilmek ve yüksek performans gösterebilmek için rekabet koşullarına ayak uydurmak zorundadır. Müşterilerin taleplerine karşılık yapılan doğru tedarikçi seçimi ...
 • İnşaat projelerinde akıllı bina sistemlerinin maliyet analizi ve taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Bir örnek olay incelemesi 

  Baknaklı, Turgut Aytun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2019)
  Yeni nesil evlerde teknolojik sistemlerin tanıtılmasıyla birlikte akıllı bina sistemleri konsepti popüler hale gelmiştir. İnşaat sektöründe kalıcı olmayı ve rekabet avantajı kazanmayı hedefleyen şirketler, projelerinde ...
 • The management by objectives and results 

  Zarrog, Abdarrazag H. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2005)
  The age that the organization were managed by using the Action and Re – Action is finished because the problems which have higher voice occupy great importance that the world is politically, technologically, socially and ...
 • Türk inşaat sektöründe teşvikli sözleşmelerin kullanımı üzerine bir araştırma 

  Sütemen, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2011-03)
  Gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan Teşvikli Sözleşmeler, projenin maliyetini veya süresini azaltmak ya da kalite ve performansı arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Burada esas amaç kazan-kazan sonuç elde ...
 • Kamu İhale Kanunu Kapsamında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerdeki İhtilaflar ve Çözüm Önerileri 

  Genç, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-01)
  İnşaat sektöründe kamu ve özel kesimde yapılan ve büyük maliyet gerektiren yatırımlar için daha güvenilir, eserin riskini yükleniciye aktaran yeni tip sözleşmelere ihtiyaç duyulmuştur. Anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri ...
 • Türkiye'de kamu inşaat ihalelerinde kullanılan yeterlik kriterleri 

  Kaya, İsmail Naci (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016-01)
  Türkiye'de kamu ihale kanunu günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle 1 Ocak 2003 tarihinde 4734 sayılı yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların ...
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

  Kılıç, Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2013)
  Bu çalışma, inşaat sektörünün en önemli inşa modellerinden biri olan Kat Karşılığı İnşaat modelinin uygulanabilmesinde, imza altına alınan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine taraf olan arsa sahibi ve yüklenicinin karşılaştığı ...
 • Kat karşılığı arsa paylı inşaat yapım sözleşmesi 

  Kepekçi, Şefika Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013-10)
  Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi, tezin ana konusudur. Çeşitli isimlerle tariflenen, ancak içerikleri aynı olan bu sözleşmeler; arsa sahibinin arsası üzerinde tüm giderlerini karşılayarak bina inşa eden yükleniciye, inşa ...

View more