Now showing items 1-16 of 16

  • Effect of geographical information on project management 

   Elsadaie, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2007)
  • İnşaat projelerinde akıllı bina sistemlerinin maliyet analizi ve taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Bir örnek olay incelemesi 

   Baknaklı, Turgut Aytun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2019)
   Yeni nesil evlerde teknolojik sistemlerin tanıtılmasıyla birlikte akıllı bina sistemleri konsepti popüler hale gelmiştir. İnşaat sektöründe kalıcı olmayı ve rekabet avantajı kazanmayı hedefleyen şirketler, projelerinde ...
  • İnşaat şirketlerinde riskin algılanması ve risk azaltıcı tedbirler 

   Şener, Bahar (2012-10)
   Risk denilen olgu sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde yer alır ve her sektörde önemli bir yere sahiptir. Fakat inşaat sektöründe riskin önemi diğer birçok sektörden çok daha fazladır. Çalışma içerisinde bu önemin ...
  • İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma 

   Tüzer, Fatma Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012-02)
   Türkiye'de iş kazaları ve iş kazalarına bağlı yaralanma, sakat kalma ve ölüm oranları gelişmiş ülkelere oranla ciddi seviyede daha yüksektir. Bu bağlamda hem iş kazalarının en aza ineceği sağlıklı ve güvenli çalışma ...
  • Kamu İhale Kanunu Kapsamında Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerdeki İhtilaflar ve Çözüm Önerileri 

   Genç, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-01)
   İnşaat sektöründe kamu ve özel kesimde yapılan ve büyük maliyet gerektiren yatırımlar için daha güvenilir, eserin riskini yükleniciye aktaran yeni tip sözleşmelere ihtiyaç duyulmuştur. Anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri ...
  • Kat karşılığı arsa paylı inşaat yapım sözleşmesi 

   Kepekçi, Şefika Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013-10)
   Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi, tezin ana konusudur. Çeşitli isimlerle tariflenen, ancak içerikleri aynı olan bu sözleşmeler; arsa sahibinin arsası üzerinde tüm giderlerini karşılayarak bina inşa eden yükleniciye, inşa ...
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

   Kılıç, Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2013)
   Bu çalışma, inşaat sektörünün en önemli inşa modellerinden biri olan Kat Karşılığı İnşaat modelinin uygulanabilmesinde, imza altına alınan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine taraf olan arsa sahibi ve yüklenicinin karşılaştığı ...
  • Merkez ofis giderlerinin tespitinde kullanılan yöntemler ve inşaat sektöründe bir uygulama 

   Altınay, Şerefcan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın amacı; bir yüklenicinin sözleşme talebi dâhilinde tazminata hak kazanması halinde, merkez ofis giderlerinin hesaplanmasına dair araştırma ve uygulama yapmaktır. Çalışmamızda bir örnek olay üzerine uygulama ...
  • Proje yönetimi bir inşaat projesinin primavera ile planlanması 

   Alpay, Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007-01)
   Günümüzde bilgisayar destekli planlama çok yaygındır. Planlama bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından zamana bağlı olarak ...
  • Proje yönetimi: İnşaat firmalarında proje müdürlerinin iş yükü, iş stresi, iş tatmini ve motivasyon ilişkisi 

   Ildız, Gülce Öğrüç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009-03)
   Bu çalısma insaat firmalarında proje müdürleri tarafından algılanan is yükü, is stresi, motivasyon ve is tatmini arasındaki iliskiyi incelemektedir. İnsaat sektörünün talebin degiskenliginden büyük ölçüde etkilenmesi ...
  • The management by objectives and results 

   Zarrog, Abdarrazag H. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2005)
   The age that the organization were managed by using the Action and Re – Action is finished because the problems which have higher voice occupy great importance that the world is politically, technologically, socially and ...
  • Trafik yönetiminde kuadratik programlama uygulaması 

   Güven, Aslı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011-11)
   Ulaştırma yatırımları kamu bütçeleri içerisinde büyük yer tutar. Diğer taraftan her geçen gün ülke gelişmesine paralel olarak kara taşıtları sayısı artmaktadır. Bu artış kaçınılmaz olarak trafikte yoğunluğu artırarak ...
  • Türk inşaat sektöründe (işçi sağlığı ve iş güvenliği) yönetimi ve TKY (toplam kalite yönetimi) sistemlerinin bütünleşik incelenmesi 

   Kuzucu, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009-06)
  • Türk inşaat sektöründe teşvikli sözleşmelerin kullanımı üzerine bir araştırma 

   Sütemen, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2011-03)
   Gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılan Teşvikli Sözleşmeler, projenin maliyetini veya süresini azaltmak ya da kalite ve performansı arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Burada esas amaç kazan-kazan sonuç elde ...
  • Türkiye'de kamu inşaat ihalelerinde kullanılan yeterlik kriterleri 

   Kaya, İsmail Naci (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016-01)
   Türkiye'de kamu ihale kanunu günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle 1 Ocak 2003 tarihinde 4734 sayılı yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların ...
  • Yapay sinir ağları ile akım tahmini: Mahmudiye göleti örneği 

   Can, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2012-11)
   Yapay Sinir Ağları yöntemi, insan beyni gibi öğrenebilen, öğrendiklerinden tecrübe edinen, mukayese yapabilen ve de sonuçlar çıkarabilen, günümüz teknolojisine en uygun, son 30 yıl içerisinde mühendislik alanında hızla ...