Toplam kayıt 9, listelenen: 1-9

  • Silindirik Yığma Yapıların Numerik Modellemesi ve Lif Takviyeli Polimer ile Takviye Edilmesi 

   Coşkun, Cumhur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2005-06)
   The aim of this master thesis is to look at the change of the cylindirical high masonry structures performance after they are strengthened by the fiber reinforced polymer material. In the first section, general definition ...
  • Betonarme köprülerde sismik izolasyon etkisinin incelenmesi ve bir uygulama örneği 

   Mum, Nusret (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2006-07)
   In this era of technological revolution, the world of seismic engineering is in need of creative thinking and advanced technologies beyond conventional solutions. Seismic isolation is the best available technology for ...
  • Yatay yükler altındaki çok katlı çelik yapıların kat yüksekliğindeki değişimin performansa etkisinin incelenmesi 

   Güder, Abdulkadir Haluk (2006-07)
   Bu çalısmada ele alınan arastırma ve yaklasımların amacı, yapıların deprem karsısında ne sekilde davranacagını ve deprem karsısında olusan bu davranıs neticesinde yapıların hangi kategorilere (sınıflandırmalara) ayrılabilecegini ...
  • Deprem koşularında yapı-zemin etkileşimi ve zemin iyileştirmesi 

   Soysal, Lale (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2006-10)
   1999 Depremi hasarı içinde zemin şartları kısmen irdelendi. Bölgedeki holosen oluşumu, sıvılaşma, yatay deplasman, taşıma gücünün aşılması farklı ve fazla oturmalar yüzünden yapılara hayli zarar verdi. Elverişsiz zeminlerin ...
  • Deprem etkisindeki betonarme binaların göçme riskinin saptanması için hızlı değerlendirme yöntemleri 

   Altıner, Mecit (2008-09)
   Son yıllarda Türkiye' de meydana gelen depremler, insanların içinde yasam faaliyetlerini devam ettirdikleri yapı stogunun deprem karsısında ayakta kalıp kalmayacagına dair durumunu tespit etme ihtiyacını ortaya çıkarmıstır. ...
  • Az katlı yığma yapıların deprem yükleri altında davranışlarının incelenmesi 

   Başkan, Cemal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2015)
   Yığma yapılarda taşıyıcı duvarlar, taş ve tuğla gibi elemanların aralarına harç yerleştirilerek örülmesi ile teşkil edilmektedir. Bu yapıların kat döşeme sistemleri ahşap, betonarme veya volta döşeme olabilmektedir. Günümüzde ...
  • Deprem etkisindeki betonarme çerçevelerde enerjinin yoğaltılması ve bazı düzeneklerin kullanılması 

   Gökdağ, Gülnihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2016)
   Ülkemiz depremselliği yüksek bir bölgede yer almaktadır. Özellikle İstanbul gibi ülke ekonomisi üzerinde ağırlığı bulunan hızla gelişen ve büyüyen şehirlerde büyük deprem riski nedeniyle depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ...
  • Deprem etkisindeki betonarme çerçevelerde enerjinin yoğaltılması ve bazı düzeneklerin kullanılması 

   Gökdağ, Gülnihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2016-08)
   Ülkemiz depremselliği yüksek bir bölgede yer almaktadır. Özellikle İstanbul gibi ülke ekonomisi üzerinde ağırlığı bulunan hızla gelişen ve büyüyen şehirlerde büyük deprem riski nedeniyle depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ...
  • Çok Katlı Çelik Binaların İtme Analizi 

   Asfuroğlu, Sami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı, 2018)
   Mühendislik çalışmalarının amacı, konu olan problemlere hem en güvenli hem en ekonomik çözümün üretilebilmesidir. Kamu yararına yapılacak bir mühendislik projesinde veya güvenliğin önem arz ettiği durumlarda çözümün ekonomik ...