Publication:
Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Türkiye'de Uygulamaları

Date
2005-06
Authors
Aytekin, Eylem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalısmada, insan kaynakları yönetiminin en önemli islevlerinden biriolan performansa dayalı ücretlendirme kavram olarak incelenmis,organizasyonlar içerisinde çalısanlar ve yöneticiler açısından önemi üzerindedurulmus, organizasyona olan katkıları ve basarılı bir performans değerlendirmesisteminin nasıl olması gerektiği açıklanmıstır. Performansa dayalıücretlendirmenin Türkiye'de uygulanmasına iliskin çalısmalar yapılmıstır. Buarastırma dahilinde, performansa dayalı ücret sistemlerini uygulayan ve özelsektörde faaliyet gösteren 3 ayrı firma ile görüsülmüstür. Birebir görüsmelerinyapıldığı firmaların insan kaynakları departmanlarındaki yetkili kisiler ile bufirmaların değerlemeleri kimler aracılığıyla yaptıkları, performansa dayalı ücretiuygularken hangi yöntemleri uyguladıkları, değerleme sonuçlarını ücretlerehangi yöntemlerle yansıttıkları ve değerleme sonuçlarının firmaya olan katkılarıhakkında çesitli sorular yöneltilmis ve yanıtlar alınmıstır.Anahtar Kelimeler : Performans Değerleme, Ücret


In this study ; human resource management?s one of the most importantfunction payment according to performance? studied as a conception , studyfocused on importances for managers and workers in the organizations ,examines benefits for organization and how should be the successfullperformance appreciation model. Also study includes payment according toperformance? applications in Turkey. According to the researches, 3 interviewsmade by three diffrent private sector companies. ?n this interviews somequestions asked to the company?s human resorces departments such as; how thecompanies make appreciations, what kind of methods they use when they areusing performance for payment rule, how they reflect performances to thepayments and benefits for the company and get answers.Key Words: Performance Appreciations, Payment

Description
Keywords
İşletme , Business Administration
Citation