Show simple item record

dc.contributor.authorTeraman, Begüm Seray Samur
dc.contributor.authorErgün, Hande Sinem
dc.contributor.authorGürbüz, Fatma Gülruh
dc.date.accessioned2019-08-07T11:32:03Z
dc.date.available2019-08-07T11:32:03Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5051
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı günümüzde çokça dillendirilen ve uygulamada yansımalarını rahatlıkla görebileceğimiz Mentorluk, Koçluk ve Danışmanlık kavramlarına yeni bir bakış açısı getirerek, Türkiye bağlamında nasıl algılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Bireysel gelişim, kariyer gelişimi veya iş geliştirme gibi farklı odaklarla ele alman bu kavramların, yazındaki tartışmalar temelinde ele alındığı bu çalışma bu kavramların uygulamada nasıl ortaya çıktığı konusunda nitel bir araştırma ile nomolojik örüntüye katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma kavramlar arasında keskin bir çizginin bazı bağlamlarda söz konusu olurken bazılarında olamadığını, dolayısıyla ayrıştırmadan çok örtüştürmenin katkı sağlayacağı savı üzerine temellenmiştir. Bu savı değerlendirmek amacıyla nitel bir analiz tasarlanmış, maksatlı/amaçsal örnekleme tekniği kullanılarak; İstanbul’daki bir üniversitedeki kuluçka merkezinde ve 2 hızlandırma programında 21 Mentor ve 21 Girişimci ile görüşülmüştür. Araştırmada yarı- yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, görüşmeler deşifre edildikten sonra NVivoll programı ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal bir yaklaşımla gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, koçluk, danışmanlık ve mentorluğun Türkiye bağlamında belirleyici bazı özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu özelliklerin bağlamsal olarak ortaya çıkarılması, günümüzde bu kavramların bireysel gelişim için etkin bir araç olarakkullanılmasına yönelik bir sistem geliştirme çabalarının arttığı düşünüldüğünde önem arz etmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMentorluktr_TR
dc.subjectKoçluktr_TR
dc.subjectDanışmanlıktr_TR
dc.subjectGelişimtr_TR
dc.subjectTanımtr_TR
dc.titleTanımlarda Kaybolan Sınırlar: Mentorluk, Koçluk ve Danışmanlık Üzerine Bir Tartışma” ve “Kurumsal Mantığın Stratejik Planlara Yansımasıtr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.relation.journal26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States