Publication:
Kurumsal Mantığın Stratejik Planlara Yansıması:Yüksek Öğretim Kurumları Üzerine Bir Araştırma

Date
2018-05
Authors
Teraman, Begüm Seray Samur
ERGUN, HANDE SİNEM
Gürbüz, Fatma Gülruh
Dülger, Meral
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Artan çevresel değişkenler, üniversitelerin çağdaş toplumun taleplerini karşılayan etkin kuruluşlar haline gelebilmesi adına stratejik yönetim yaklaşımını benimsemelerine neden olmuştur (Papadimitriou, 2014). Çevresel etkenler, üniversitelerin kişi ve kurumlan memnun edecek rekabetçi ve etkin stratejiler geliştirmelerine yol açmıştır (Conway vd., 1994). Üniversitelerin bünyelerindeki farklı bölümlerin her birinin üniversite yönetiminden farklı taleplerinin olabileceği düşüncesinden yola çıkılarak bu taleplerin üniversitelerin oluşturacağı stratejik planlara da yansıyacağı düşünülebilir. Kurumlar kendi çevrelerindeki mantıkları tanırlar, mevcut mantıklarla bağdaştıran söylemleri benimseyerek kendilerini stratejik olarak konumlandırırlar ve bu seçimler kurumların rekabetçi pozisyonunu belirler (Durand vd, 2013). Bu çerçevede, üniversite stratejik planlarının da bu çoklu kurumsal mantıklar çerçevesinde oluşturulduğu düşünülebilir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı üniversite stratejik planlarını analiz ederek, üniversitelerdeki ortak ve/veya farklı kurumsal mantıkların varlığını ortaya çıkarmaktır. Türkiye’de 2012 yılından itibaren üniversiteleri sınıflandıran Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksindeki ilk 10 üniversite seçilmiş ve stratejik planları içerik analizine tabi tutulmuştur.
Description
Keywords
Stratejik Planlama, Üniversite, Yükseköğretim, Kurumsal Mantık, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Strategic Planning, University, High Education, Corporate Logic, Entrepreneurial and Innovative University Index
Citation