Show simple item record

Psikoloji Biliminin Sanatsal Çalışmalar İle İlişkisi Bağlammda Bipolar Bozukluğun Ekspresyonizm'in Öncüsü Vincent Van Gogh'un Eserleri Üzerinden İncelenmesi

dc.contributor.authorSansarcı, Emin
dc.contributor.authorBayram Tuncay, Eylem
dc.date.accessioned2019-08-09T14:03:37Z
dc.date.available2019-08-09T14:03:37Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5074
dc.description.abstractPsychology is also dejined as the science of mind so it can prove that it is so important to observe and read the artist' state of mind as a sum of his life experiences and the view of life during the creation of work. For this reason, the most basic requirements for the correct reading of art works can be organized as; the information about the life of the artist who created the art, the spiritual process es of the artist and the style of the artist. This work aims to reveal the relationship between psychology and works of art that can be deseribed as one of the essence and most concrete rejlections of the human saul. To rejlect psychology, which is rejlected in works of art in many different disciplines, with the most obvious examples to the work within the limitations of working; Vincent Van Gogh, the forerunner of the expressionism movement in the art of painting, and his seven works can be summarized as the analysis of the artist' emotional state rejlected in these works. Expressionism is that the artist rejlects the subject by adding his/her emotions on the work. Bipolar disorder is a mental illness that is at the extremities of the depression at the moment of mania, which is seen with the exacerbations and calm-ability. Vincent Van Gogh 's emotional state and how these rise andfalls were rejlected to his work were examined by the letters he wrote to his brother Theo for seventeen years. The examination shows that he science ofpsychology is required to be added to the materials required for the correct readability of the artworks, as well. This also shows that the relationship between psychology and artistic work is worth for being examined. The works selectedfor analysis of the studyare: Stil! Life with Open Bible, Extunguished Candie and Novel, Sarrow, Selj-Portrait with Grey Felt Hat, Selj-Portrait with Strow Hat, Cafe Terrace at Night, The Night Cafe, Daubigny's Garden.tr_TR
dc.description.abstractPsikolojinin; ruh bilimi olarak da tanımlanması, bir sanat eserinin; yaratımı süresince, eserin yaratıcısı olan sanatçının; ruhsal durumunun, yaşanmışlıklarının izinin ve hayata bakış açısının toplamı olarak incelenebilmesi ve okunabilmesinin ne denli doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Sanat eserlerinin doğru okunabilmesindeki en temel gereklilikler bu nedenle; eseri yaratan sanatçının yaşamına dair bilgiler, sanatçının ruhsal süreçleri ve sanatçının üslubu olarak sıralanabilir. Bu çalışma; psikoloji ile insan ruhunun en öz ve en somut yansımalarından biri olarak nitelendirilebilecek sanat eserleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedejlemektedir. Birçok farklı disiplinde sanat eser/erine yansıyan psikolojiyi; en belirgin örnekler ile çalışmaya yansıtmak adına, çalışmanın sınırlılıkları kapsamında; resim sanatındaki ekspresyonizm akımının öncüsü Vincent Van Gogh ve 7eseri ile sanatçının bu eser/ere yansıyan duygu durumunun çözümlemesi olarak özetlenebilir. Dışavurumculuk; sanatçının konuyu eserine duygu durumunu katarakyansıtmasıdır. Bipolar bozukluk ise mani anındaki coşkuyla çôkkünluk anındaki depresyonun uç noktalarda olduğu, alevlenme ve yatışmalar/a seyreden ruhsal bir rahatsızlıktır. Vincent Van Gogh 'un yaşamının büyük bir kesitini bizlere aktaran, intiharından iki yıl ônceye dek onyedi yıl boyunca kardeşi Theo ya yazdığı mektuplar referans alınarak, sanatçının duygu durumu gözlemlenmiş ve bu iniş çıkışların sanat eserlerine ne doğrultuda yansıdığı incelenmiştir. Yapılan inceleme, sanat eserlerinin doğru okunabilmesi için gerekli olduğunu belirttiğimiz maddelere, psikoloji biliminin de eklenmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu isepsikoloji ile sanatsal çalışmalar arasındaki ilişkinin ne denli irdelenmeye değer bir konu olduğunun göstergesidir. Çalışmada çözümlemesi yapılmak üzere seçilen eserler şunlardır: İncilli Natürmort, Hüzün, Gri Keçe Şapka/ı Otoportre, Hasır Şapkalı Otoportre. Gece Kahvesi, Kafe Teras 'da Gece, Daubigny 'nin Bahçesi.tr_TR
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBipolar Bozukluktr_TR
dc.subjectVincent Van Goghtr_TR
dc.subjectEkspresyonizmtr_TR
dc.subjectSanat ve Psikoloji İlişkisitr_TR
dc.subjectRuh Bilimitr_TR
dc.subjectResim Sanatıtr_TR
dc.subjectBipolar Disordertr_TR
dc.subjectVincent Van Goghtr_TR
dc.subjectExpressionisıntr_TR
dc.subjectThe Relationship Between Psychology and Artistic Worktr_TR
dc.subjectThe Science of Mindtr_TR
dc.subjectPaintingtr_TR
dc.titleAnalysis of The Program Titled ‘‘Mr.Gadgets’’ In The Contex of The Effects of Today’s Media Productions on Development for Early Childhoodtr_TR
dc.titlePsikoloji Biliminin Sanatsal Çalışmalar İle İlişkisi Bağlammda Bipolar Bozukluğun Ekspresyonizm'in Öncüsü Vincent Van Gogh'un Eserleri Üzerinden İncelenmesi
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID20382tr_TR
dc.relation.journalInternational Congress on Political, Economic and Social Studiestr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States