Show simple item record

dc.contributor.authorErçetin, Arzu
dc.date.accessioned2019-08-15T13:23:37Z
dc.date.available2019-08-15T13:23:37Z
dc.date.issued2019-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5081
dc.description.abstractMekan kavramı insanlığın var olması ile birlikte varlığını ortaya koyan ve kullanıcısı ile bu varlığını sürdüren bir olgudur. Mekana anlam kazandıran her ne kadar kullanıcı profili olsa da, o mekanın yaşanılabilir ya da amaca yönelik kullanılabilir olması için olmaz unsurlardan en önemlisi donatı elemanlarıdır. Mekanın sınırlarının tanımlanması alan, algı, malzeme, doku, ışık ve ölçek gibi değerler bağlamında farklılık gösterse de alanın verimli değerlendirilebilmesi için ergonomik özelliklerinin doğru nitelendirilmiş olması yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeklik özellikle toplumun ortak kullanım alanlarında farklı yaş ve fiziksel özelliklere sahip insan gruplarına hitap etme açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı İstanbul’ un buluşma, nirengi noktası olarak tanımlanan Taksim Meydanı’ nın son 10 yıllık dilimde geçirdiği değişimi fotoğraflama tekniği kullanılarak kent donatıları ve kentsel mekan organizasyonu ölçeğinde ergonomik açıdan ele almaktır. Kent mekanları olarak değerlendirilen halka açık kamusal alanların en bilinen isimlerinden biri olan meydanın engelli kullanımında üç boyutlu çerçevesini de oran orantı gibi ölçek bağlamında fonksiyonellik açısından ortaya koymaktır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKent Mekanlarıtr_TR
dc.subjectMeydanlartr_TR
dc.subjectMekan Organizasyonutr_TR
dc.subjectDonatı Tasarımıtr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectUrban Squarestr_TR
dc.subjectSquarestr_TR
dc.subjectSapace Organizationtr_TR
dc.subjectEquipment Designtr_TR
dc.subjectDesigntr_TR
dc.titleKent Meydanlarının Mekansal Açıdan Ergonomik Yeterliliğinin İncelenmesi; Taksim Meydan Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID199935tr_TR
dc.relation.journalI.Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi – (INSI-2019)tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States