Show simple item record

dc.contributor.authorYesevi, Çağla Gül
dc.date.accessioned2019-08-15T14:31:16Z
dc.date.available2019-08-15T14:31:16Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5083
dc.description.abstractÇalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin bugünkü kimlik tanımlamalarını anlamaya yardımcı olacak çok disiplinli bir araştırmadır. Göçmenlerin Türkistan coğrafyasından -bugünkü Orta Asya’dan - Afganistan’a, oradan 1950’li yıllarda Türkiye, Arabistan ve ABD’ye göç eden ailelerin, farklı coğrafyalarda yerleşim neticesinde ve farklı nesillere göre kimlik oluşumlarında, kimlik tanımlamalarında değişim olup olmadığının, kültürlerini koruyup korumadıkları sorularının cevaplandırılmasını hedeflemektedir. Çalışma, bu göçü geıçekleştirenler ve onların çocuklarıyla kısa anket çalışması yanında, derinlemesine mülakatları içermektedir. Ailenin, göç esnasında yaşadıkları, geçimlerini nasıl sağladıkları, bu farklı ülkelerde nasıl yaşadıkları, dillerini, adetlerini, kültürlerini nasıl korudukları konu edilmiştir. Kültür öğeleri olan dil ve adetlerin nasıl korunduğu ve nedenleri ortaya konacaktır. Çalışma kapsamında Türkiye, Arabistan ve ABD’de yaşayanlarla iletişime geçilmekte ve çalışma farklı nesiller ve farklı coğrafyalarda yerleşen aile bireylerinin konuya bakış açıları yönünden analiz edilmektedir. Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeydir. Toplumların ortak inanç ve adetlerini içerir. Bu çalışma kapsamında, bayramlar, aile hayatı, evlilik, dil, giyim, ölüm, yaşlılar, müzik, yemekler, ev döşemesi, kullanılan eşyalar, kullanılan süs eşyaları, yapılan toplantılar, aile ilişkileri ile ilgili sorular sorulmuş ve analizler yapılmıştır. Kültür öğeleri masallar ve göç hikayeleri ile öğretilmiştir. Çalışmada sosyal inşacılık teorisi kullanılmıştır.
dc.description.abstractOral history methods have been used in this study, which has been dealing with migration from Turkestan that was witnessed in 1930’s. It has been multidisciplinary project focusing on migration, culture, roots and identity issues; the main aim of the research has been to understand identitty definintions of these migrants and their families. It includes short questionaire and indepth interview. It deals with migration, identity, culture. It also investigates how they make their living, how they live in different countries, how thay preserve their language and their culture. In order to analyze cultural differences among people living in the US, Saudi Arabia and Turkey, indept interviews have been realized. Culture has been defined as the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts. Moreover, culture could be defined as cognitive constructs and understanding that are learned by socialization. This study requries questions related to culture, language, ceremonies, meetings, family relations, marriages, customs related to death and birth. Moreover, ethnographic observations will be added to analyses. These people have taught their culture, language to their children, they have constructed their identity through stories, discourses related to migration. Social construction of identity will be evaluated. Social constructivism will be used to evaluate discourses on "we and others".
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkistantr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectKimliktr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectTukestantr_TR
dc.subjectMigrationtr_TR
dc.subjectIdentitytr_TR
dc.subjectCulturetr_TR
dc.titleTürkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID140841tr_TR
dc.relation.journalIV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States