Recent Submissions

 • Marka hukukunda sessiz kalma yoluyla hak kayb 

  Efendioğlu, Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  Bugün marka adı verilen ayırt edici işaretler ilk çağlardan itibaren kullanılmış olsa da marka hukuku bakımından kanunlaşma dönemi 19. yüzyılda başlamıştır. Marka hukuku, fikri mülkiyet hukukunun bir parçası olmakla birlikte ...
 • Ticaret şirketlerinin birleşmelerinde koruyucu tedbirler 

  Penbegüllü, Zeynep Kübra Kavcar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  Hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezinde, şirket birleşmeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirmiş olduğu koruyucu tedbirler ile koruyucu tedbir niteliğindeki davalar ele alınmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde ...
 • Yeni Türk Ceza Kanunu' nda insan üzerinde deney suçu (Tck. madde 90) 

  Alan, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-08)
  Din adamları ve sihirbazların hastalıkları iyilestirmek için esrarlı ilaçlar, sihirler kullandıkları dönemden bugüne, yüzyıllar süren bir durgunluktan sonra, bilimin ve teknolojinin son yıllarda ilerledigi ve sürekli ...
 • Resmi belgede sahtecilik suçu 

  Turhan, Çağda Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016-03)
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunun incelendiği bu yüksek lisans tezinin amacı; bu konuda önceki çalışmalardan ve kanun koyucunun ortaya koyduğu metinden yararlanarak, ...
 • Medeni Usul Hukukunda ön inceleme 

  Tangal, Abdülaziz (2016-10)
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yargılama faaliyetlerindeki kronolojik sıra gözetilerek bir düzenleme yapılmıştır. Yargılama, davanın açılması ile başlayıp belirli aşamalardan geçerek hüküm verilmesi ile ...
 • Türk Borçlar Kanununa göre alt kira sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri 

  Akyol, Coşkun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2016-08)
  Alt kira kurumunun niteliğinin, işleyişinin ve taraflarının birbirleriyle olan ilişkilerinin derinlemesine incelenmesi ve benzer hukuki kurumlarla farkının ortaya konulması alt kiraya ilişkin uygulamadaki uyuşmazlıkların ...
 • Roma Hukukunda Kira Sözleşmesi (locatıo conductıo reı) 

  Sevimli, Emine (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-09)
  Modern hukuklarda özellikle taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir yere sahiptir. Zira herkesin mülkiyetine sahip olduğu bir evde oturmaya gücü yetmeyebilir veya bunu istemeyebilir. ...
 • Geçici iş ilişkisi 

  Erdem, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2007-12)
  Bu çalışmanın konusu, Türk iş hayatı uygulamasında önceden var olan ve 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen geçici iş ilişkisi kurumunun bütün özellikleri ile ortaya konulmasıdır. Araştırma üçlü bir ilişkiye sahip karışık ...
 • Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 

  Yılmaz, Davut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2009-04)
  Bu çalısmanın konusu, Türk hukukunda yeni bir kurum olan Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve bu ertelemenin hukuk sistemimize etkileridir. 2005 yılına kadar Türk hukukuna yabancı olan kamu davasının açılmasının ...
 • Türk Hukuku' nda "hasta hakları" kavramı ( hukuki nitelik ve sonuçları ) 

  Güllüoğlu, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-06)
  Kisilik Hakkı olarak öngörülen Hasta Hakkı Türk hukuk sistemin de kanun hükmünde düzenlenmesi gereken önemli bir meseledir. Uluslar arası bildirgeler ısığın da düzenlenmis olan Hasta Hakları Yönetmeliği az da olsa hasta- ...