Show simple item record

dc.contributor.authorErtürk, Gamze
dc.contributor.authorSkalan, Ekin
dc.contributor.authorEvrendirek, Halenur
dc.contributor.authorKaraca, Gülşah
dc.contributor.authorBilgili, Fuat
dc.date.accessioned2019-08-22T08:50:55Z
dc.date.available2019-08-22T08:50:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5118
dc.description.abstractAmaç: Hemiplejik-tip serebral palsili (HSP) çocukların basma fazındaki stabilite problemleri ve kaba motor gelişimindeki anormallikler çeşitli yürüyüş patolojilerine neden olmaktadır. Kaba Motor Fonksiyon Değerlendirme Ölçeği (KMFDÖ) SP'li çocuklarda fonksiyon değerlendirmesi için en sık kullanılan yöntemdir \ Yürüme stabilitesinin objektif değerlendirilmesi için pedobarografi ve 3 boyutlu yürüme analizi gibi yüksek maliyetli ve klinikte geniş alan gerektiren donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür yöntemlerin uygulanması çok uzun zaman almakta, klinisyen için yorucu olmakta ve tecrübe gerektirmektedir. Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (TADT) ise klinikte sıklıkla kullanılan, pratik ve kolay uygulanabilen ayrıca SP'li çocuklarda geçerliliği kanıtlanmış bir testtir 2. Literatürde TADT'nin KMFDÖ ve basma fazının stabilitesi arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışma yoktur. Yöntem: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Yürüme Analizi Laboratuvarında halen takip altında olan, 7- 15 yaş arasında, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemine göre I ve II. seviyede, cerrahi geçmişi olmayan, 6 ay içinde Botulinium Toxin-A enjeksiyonu yapılmamış ve tek ayak üzerinde 30 saniye duramayan 18 HSP'li çocuk (yaş: 11.0812.84 yıl) çalışmaya dahil edildi. Her katılımcı TADT, KMFDÖ D / E bölümleri ile değerlendirildi ve pedobarografik ölçümleri kaydedildi. TADT sırasında katılımcılardan karşıya bakmaları ve testlenmeyen ekstremiteyi fleksiyona getirmeleri istendi (Figür 1). Test iki bacak için de 3 kere tekrarlandı ve en iyi skorlar alındı. KMFDÖ'nün D ve E bölümlerinin her bir maddesi en fazla 3 deneme yapılmasına izin verilerek değerlendirildi. En başarılı deneme 0-3 puan (0- başlatamaz, 3-tamamlar) arasında puanlandı. Pedobarografik ölçümler sırasında katılımcılar 90 BPM kadansta yürütüldü ve tepe plantar kuvvetler; T l: erken basma fazının tepe kuvveti, T2: geç basma fazının tepe kuvveti, T2-T1: tek destek fazı ( basma fazının stabilite parametresi3) olarak tanımlandı. Karşılaştırmalarda Mann Whitney - U testi, korelasyonlarda Spearman's korelasyon testi kullanıldı. Korelasyon kuvvetini belirlemek için Cohen korelasyon sınıflaması kullanıldı. Bulgular: TADT ve basma fazının stabilitesi (T2-T1) hemiplejik tarafta etkilenmemiş tarafa göre azaldı (p<0.001) (Grafik 1). Hemiplejik tarafta TADT ile basma fazı stabilitesi (T2-T1) arasında yüksek korelasyon bulundu (p=0.02, r= 0.52). Ayrıca TADT ve KMFDÖ-D arasında orta şiddetli korelasyon (p=0.05, r= 0.44); TADT ve KMFDÖ-E arasında çok yüksek korelasyon (pcO.OOl, r=0.86) bulundu. Çıkarımlar: Klinik olarak ölçülen TADT, HSP'li çocuklar için KMFDÖ D-E bölümleri ve basma fazı stabilitesi hakkında oldukça değerli bilgiler verebilir. Tek ayak üzerinde durma süresinin ölçülmesi, yürümenin basma fazı stabilitesinin anlaşılabilmesi için bilgisayarlı yürüyüş analizi, pedobarografi veya KMFDÖ 'den daha kolay ve hızlı bir yöntemdir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleHemiplejik Tip Serebral Palsili ÇocuklardaTek Ayak Üzerinde Durma Süresi İle KMFDÖ Skoru ve Stance Faz Stabilitesi Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorID268636tr_TR
dc.contributor.authorID176320tr_TR
dc.contributor.authorID268497tr_TR
dc.contributor.authorID268498tr_TR
dc.contributor.authorID237820tr_TR
dc.relation.journal28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States