Publication:
Kamulaştırma davalarında bedel tespiti esasları

Date
2009
Authors
Karagöl, Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Mülkiyet hakkı kisilerin sahip oldukları, anayasal güvenceye bağlanmıs, temel bir haktır. Bunun yanında örgütlenmis bir toplumda, kamu yararı nedeniyle kamulastırma adı altında kisilerin mülkiyet haklarına el atma da kaçınılmaz hale gelmektedir. Çatısan bireysel yarar ile toplumsal yarar arasındaki dengeyi sağlayıcı unsur ise mülkü kamulastırılana mülkünün gerçek karsılığının verilmesidir. Çalısmamızda gerçek karsılık esasından hareketle, bunu sağlayıcı esasları ortaya koyma amacındayız. Bu esasları ortaya koyarken de çatısan yararların dengeli bir sekilde uzlastırılması ana ilkemizdir. Bunun sonucunda da adil ve hakkaniyete uygun bir bedele ulasılmıs olunacaktır. Bu esasları tespit ederken öğretiden, daha da önemlisi uygulama sonucu olusan ve istikrar kazanan yargı kararlarından yararlandık. Mevzuat ve uygulama noktasında yasanan sorunlar elestirel bir dille ele alındığı gibi, çözüm sunma çabası içerisinde de olunmustur. Teknik alt yapı noktasında bilirkisiliğin rolü özellikle önemlidir. Bilirkisilik müessesesi bakımından ise özel usuller öngörülmesine rağmen, bu noktada genelde yasanan sorunlar farklı değildir. Sorun, yalnızca hukuki düzenleme ve salt yargısal yöntemlerle asılabilecek bir sorun değildir. ?yi bir hukuki bir alt yapının yanında iyi bir teknik alt yapının da olusturulması ve isler halde bulundurulması gereklidir.


Property rights that people have and tied-up to the constitutional guarantee are the basic rights. Furthermore, it is unavoidable that people?s property rights are grabbed under the name of the expropriation to the benefit of the society in the organized society. The factor that shall provide a balance between conflicting individual benefit and social benefit is to give real value of the property to the person whose property is expropriated. We intend to introduce the principles in order to provide the real value of the property in our work. While introducing these principles, our main aim shall be a conciliation of the conflicting benefits in balanced. At the end of this process, the fair and equitable value shall be reached. While finding these principles, we used doctrines and more importantly settled court decisions. We effort to create a solution and also come up with critical way to the problems at the point of legislations and practices. Expertness role is especially important at the point of technical infrastructure. In terms of expertness, despite having special procedures, the problems that have occurred at this point are generally not different. The problem is not the only problem that shall be surpassed with the process of legal arrangement and solely judicial way. Alongside the well settled legal infrastructure, it is necessary to establish a well settled technical infrastructure and keep it in working order.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation