Now showing items 1-1 of 1

    • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin ulusal makamlarla ilişkisi 

      Esen, Egemen (2020)
      İnsan haklarına saygı yükümlülüğünün bir gereği olarak, ulusal makamların hak ve özgürlüklerin korunması bakımından maddi ve usuli olmak üzere asli sorumluluğu bulunmakta; taraf devletler yetki alanlarında bulunan herkesin ...