Show simple item record

The deficiencies in media literacy course applications in the world

dc.contributor.advisorŞermin Tekinalp
dc.contributor.authorSeylan, Seher
dc.date.accessioned2014-08-19T12:30:14Z
dc.date.available2014-08-19T12:30:14Z
dc.date.issued2008-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/521
dc.description.abstractBu çalısmanın amacı, dünya üzerinde medya okuryazarlığı dersi uygulamalarında görülen aksaklıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle, hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artan kitle iletisim araçlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde bıraktığı etkiler tartısılmıstır. Kitle iletisim araçlarının çocuklar üzerinde bıraktıkları etkiler, çocukların psikolojik ve fizyolojik gelisimlerini etkilemektedir. Topluma sağlıklı bireyler kazandırmak adına bilinçli çocuklar yetistirmek çok önemlidir. Bu noktada etkin bir medya eğitimi, çocuklara hem kitle iletisim araçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini öğrettiği ve bünyesindeki elestirel bakıs açısı sayesinde gördüklerinin ötesindekileri yorumlama yetisini kazandırdığı için toplumsal bir gereksinimdir. Böyle bir eğitim sürecinden geçen birey, etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmayacaktır. Bilinçli bireylerin sahip olması gereken bilinçli tüketici profili, elestirel bakıs açısı, değerlendirme, yorum yapabilme ve yasadığı topluma katkıda bulunabilme gibi özellikler medya okuryazarlığı derslerinde öğrencilere verilmelidir. Toplum için bu denli önemli ifade eden medya okuryazarlığı derslerinin, niteliği de gelismis olmalıdır. Bu çalısmada, Fransa, ?ngiltere, Kanada, Avusturya, Amerika ve Türkiye'de uygulanan medya okuryazarlığı dersleri incelenmistir. Kanada dısındaki ülkelerde medya eğitimine iliskin görülen en önemli eksiklik medya eğitimi için belirlenmis resmi bir öğretim izlencesi olmamasıdır. ?stanbul'da medya okuryazarlığı dersinin islendiği pilot okulda öğretmenlerle yapılan görüsme sonucunda, elde edilen bulgular, ülkemizde verilen medya okuryazarlığı derslerinin korumacı bir anlayısla islendiği ve bu anlayısın topluma bilinçli bireyler kazandırmaktan çok uzak olduğunu göstermistir. Öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olmamaları, finansal yetersizlikler, politik gündemlerin derslerde yer almaması, popüler metinlerin derslerde çözümlenmemesi gibi eksiklikler, medya okuryazarlığı derslerinin basarıya ulasmasını engelleyen unsurlar olarak görülmektedir. Çalısmanın sonucunda, etkin bir medya eğitimi için yeni öğrenim yöntemleri gelistirmek gerektiği görülmüstür. Çalısmada, bu stratejiler ısığında etkin bir medya eğitimi için gereksinim duyulan asamalar tartısılmıstır. Bu noktada, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kurulusları, okullar ve ebeveynler arasında yapılacak is birliği oldukça önemlidir. Böylece, okulda baslayan eğitim evde ve toplum içinde de devam edecektir. Medya okuryazarlığı derslerine iliskin kaynaklar ne yazık ki sınırlıdır. Bu noktada yapılacak akademik arastırmalar ve çalısmalar, süphesiz medya eğitiminin gelismesine yardımcı olacak bir diğer unsurdur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to display the deficiencies in media literacy course applications in the world. For this purpose, firstly the effects of mass media, whose importance has been increasing day by day in our lives has been argued. The effects of mass media on children affect the physiological and psychological growth of children. To bring up healthy individuals for society, growing couscious children is important. At this point, an active media education is a social need. Because media education does not only educate children about how to use mass media but also with the help of the critical point of view it gives the ability to make comment about the things beyond visibility. The individual who takes this kind of education can not be indifferent about what is going on around. The qualifications that the conscious individual has to have such as being an active consumer, having critical point of view, making comment must be given to students in media literacy lessons. The quality of media literacy course which is so important for society must be developed. In this study media literacy courses in France, England, Canada, Austria, the USA and Turkey have been analysed. The most important hitch about media literacy courses in those countries apart from Canada is that they have no official curriculum. At the end of the research that has been done at a school in ?stanbul, it was concluded that media literacy applications in Turkey have protectionist approach. Media literacy course applications in the world are not literally successful. There are some points that give way to the failure of media literacy courses, such as inadequate teachers, financial problems also some untouchables regarding politics and popular media content. At the end of this study it has been seen that new classroom strategies for an active media literacy lesson are necessary. In this study in the light of these strategies, the steps for an ideal media education have been discussed. At this point the cooperation between related ministries, non-governmental organizations, schools and parents is important. Thus education will go on at home and in society. The sources about media literacy course applications are limited. At this point academic studies and researches are the other elements that will certainly help the development of media education.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectMedya okuryazarlığıtr_TR
dc.subjectkitle iletişim araçlarıtr_TR
dc.subjecteleştritr_TR
dc.subjectçözümlemetr_TR
dc.subjectkorumacı yaklaşımtr_TR
dc.subjecteleştirel yaklaşımtr_TR
dc.titleMedya okuryazarlığı ders uygulamalarında dünya üzerinde görülen aksaklıklartr_TR
dc.titleThe deficiencies in media literacy course applications in the world
dc.typeThesistr_TR
dcterms.subjectCommunication Sciences
dcterms.subjectMedia literacy
dcterms.subjectmass media
dcterms.subjectcriticism
dcterms.subjectanalyse
dcterms.subjectcritical approach
dcterms.subjectprotective approach


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record