Publication:
Olağan kanun yolu olarak istinaf ve bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcısının istinafta rolü

Date
2009-05
Authors
Bağcı, Bülent
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türk ceza hukukunda 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulus, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ve 04.12.2004 tarihinde kabul edilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile istinaf olagan bir kanun yolu olarak öngörülmüstür. Yüksek lisans tezi niteligindeki bu bilimsel çalısmamızda, Türk ceza hukukunda kabul edilen ancak uygulaması ertelenen istinaf kanun yolu ile Cumhuriyet Savcısının istinaf kanun yolundaki rolü irdelenmistir. Çalısma, iki ana bölümden olusmaktadır. Birinci ana bölümde; istinafın tanımı yapılarak, hukuki niteligi, amacı, çesitleri, tarihsel gelisimi, leh ve aleyhine ileri sürülen görüsler açıklanmıstır. Birinci ana bölümün kinci kısmında; istinafın konusu, istinafa basvurmanın etkileri, istinafa basvurabilme sartları, istinaf nedenleri ve istinaf yargılaması açıklanmıstır. Birinci ana bölümün üçüncü kısmında; istinaf yargılaması sonrasında basvurulabilecek muhtemel kanun yollarından temyiz ve yargılamanın yenilenmesi açıklanmıstır. kinci ana bölümde; Cumhuriyet Savcısının tanımı yapılarak, hukuki niteligi, tarihsel gelisimi irdelenmistir.kinci ana bölümün ikinci kısmında Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkilerine yer verilmis olup üçüncü kısımda istinafta Cumhuriyet savcısının rolü irdelenmistir.
Appeal is anticipated as a usual law way with the code of 5235 Nr. Construction, Jurisdiction and Competence of Courts of First Instance of General Judgement of Justice and Circuit Courts of Appeal, accepted in 26.09.2004 and 5271 Nr. Criminal Procedure Code, came into force in Turkish Criminal Law. In this master thesis, remedy of appeal which is accepted but the its validity is postponed in Turkish Criminal Code and the role of Public Prosecutor in this law way is studied. The study consist of two main chapters. In the first main chapter; definition, judicial character, purpose, varieties, historic developments, favourable and infavourable opinions of appeal is explained. In the second part of the first main chapter; subject matter of the appeal, effects of appeal, essentials of appeal, reasons and apellate judgement is explained. In the third part of the first main chapter; appeal in cassation and motion for new trial, probable processes of law may be applied after the judgement of appeal are explained. In the second main chapter; definition, judicial character, historic development of Public Prosecutor is explained. In the second and third part of the second main chapter; the basic duties and authorities and the role of Public Prosecutor in appeal system is clarified, respectively.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation