Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Hasan
dc.contributor.authorKorkmaz, Metin
dc.date.accessioned2019-09-06T14:36:58Z
dc.date.available2019-09-06T14:36:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5266
dc.description.abstractBu çalışma, ortaokul müdürlerinin öğretmenleri etkileme davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerini belirleyerek, yöneticilerin etkililiklerini yorumlamak ve bu konularda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma ile ortaokullarda okul müdürleri ile öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, görev türü, yaş, meslekte çalışma süresi, kıdem, bulunduğu okulda çalışma süresi, branş gibi değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını, öğretmenlere göre etkileme davranışlarının ortaokul müdürleri tarafından gösterilme düzeyi, okul müdürü görüşlerinin öğretmen görüşlerine ve kişisel özelliklerinin kendi görüşlerine etki edip etmediği de araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study it is aimed to determine the behaviors of administrators towards teachers in secondary school and to determine the degree of relationship among the variablespecified. Surveys were used in the academic year of 2016-2017 for 175 teachers and school principals working in 24 different state secondary schools located in Fatih district of İstanbul province. In order to collect data, the survey of ''The Effects of Secondary School Principals Behaviours on Teachers'' was used. The survey is composed of 2 dimensions. In the first dimension, we used 9 personal questions, and in the second dimension 41 questions were asked about the affectivenes of administrators behaviors on teachers. In data analysis, we used SPSS statistical package. Alpha reliability analysis was calculated for the scale and it was found to be 0,9142.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtkileme Yönetimitr_TR
dc.subjectLider Yöneticiliktr_TR
dc.subjectOkul Yönetici Algısıtr_TR
dc.subjectOkul Yöneticileritr_TR
dc.subjectOrtaokullartr_TR
dc.subjectSistem Yöneticileritr_TR
dc.subjectÖğretmen Davranışıtr_TR
dc.subjectÖğretmenlertr_TR
dc.subjectİstanbul-Fatihtr_TR
dc.subjectInfluencetr_TR
dc.subjectInfluence Managementtr_TR
dc.subjectLeader Managershiptr_TR
dc.subjectSchool Administrators Perceptiontr_TR
dc.subjectSchool Administratorstr_TR
dc.subjectSecondary Schoolstr_TR
dc.subjectSystem Administratorstr_TR
dc.subjectTeacher Behaviortr_TR
dc.subjectTeacherstr_TR
dc.titleOrtaokullarda Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkileme Davranışları (İstanbul ili Fatih İlçesi Örneği)tr_TR
dc.title
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage93tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States