Show simple item record

dc.contributor.advisorDoyran, Feyza
dc.contributor.authorUlu, Merve Ece
dc.date.accessioned2019-09-13T14:11:05Z
dc.date.available2019-09-13T14:11:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5307
dc.description.abstractÜniversitelerin eğitim fakülteleri, ülkenin gelecek kuşaklarını yetiştirecek olan bireylerin eğitim aldıkları önemli kurumlardır. Eğitim fakültelerinin işleyişinde görev alan yöneticilerden bölüm başkanları fakültelerin en küçük birimi olan anabilim dallarının işleyişinden sorumludur. Her birimin görev ve sorumluluklarını üstlenen bölüm başkanları, yönetime katılma süreçlerinde yaşadıkları zorluklarla mücadele ederken aynı zamanda akademik kariyerlerine yön verecek gelişmeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu araştırmada temel amaç, İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin eğitim fakülteleri bünyesinde çalışan bölüm başkanlarının göreve uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların üstesinden nasıl geldiklerine yönelik deneyimlerini ele almaktır. Araştırma nitel desende tasarlanmıştır ve iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır. Bu araştırma İstanbul ilindeki 2017-2018 eğitim öğretim döneminde faaliyet halinde olan 4 vakıf üniversitesinde, eğitim bilimleri anabilim dalında görev yapan 11 bölüm başkanı ile yapılmıştır ve her bir katılımcıyla birden fazla görüşme yapılarak yürütülmüştür. Araştırma, dört alt problem ile incelenerek, veriler 4 tema 10 alt tema olacak şekilde düzenlenerek, yorumlanmıştır. Araştırmada, vakıf üniversitelerinde görev yapan bölüm başkanlarının yöneticilik eğitimlerine, süreci yönetme aşamalarına, yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlara ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerine vurgu yapılmıştır.
dc.description.abstractEducation Faculties are essential institutions that educate the individuals who train the new generations of a country. The Department Heads who work at these faculties are mainly responsible for the administration of faculties and also for the administration of the smallest units including bachelor programs. The Department Heads who take the responsibility for each unit are obliged to follow the developments which shape their academic careers; however, they also encounter difficulties in their departments. The main aim of this study is to analyze the problems of head of departments, who serve at foundation universities in Istanbul, during their adaptation process to the service, and how they overcome these problems. Qualitative research design has been used in this research. The participants of this study were eleven Head of Departments serving at four foundation universities in Istanbul during 2017-2018 academic year. Semi-structured interviews were conducted with each participant. The analysis of the data revealed four main themes and ten sub-themes related to the difficulties they face during their adaptation process. These problems as well as their coping strategies were discussed in this research study.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretim
dc.subjectEducation and Training
dc.titleİstanbul'da vakıf üniversitelerinin eğitim fakülteleri bünyesinde çalışan bölüm başkanlarının, göreve uyum süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ve baş etme yöntemleri
dc.title.alternativeThe problems that head of departments serving at foundation universities in İstanbul encounter during their adaptation process to the service and their coping strategies of solving
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage104tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record