Show simple item record

dc.contributor.advisorUral Çınar, Nihal
dc.contributor.authorÖztürk, İzzettin Özkan
dc.date.accessioned2019-09-19T09:12:10Z
dc.date.available2019-09-19T09:12:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5349
dc.description.abstractKira sözleşmesi, niteliği ve ülkemizin ekonomik şartları itibariyle kişiler tarafından uygulamada en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Bu sözleşmenin kiraya veren ile kiracı olmak üzere iki tarafı bulunmakta ve her iki tarafta sözleşmeden kaynaklı olarak karşılıklı borç altına girmektedir. Buna göre kiraya verenin asli borcu bir şeyin kullanılmasını devretmekken bunun karşılığında kiracının asli borcu kira bedelinin ödenmesidir. Hukukumuzda taraflarca sözleşme ilk defa kuruluyorken kira bedelinin belirlenmesinde herhangi bir sınırlama öngörülmemiş olmasına rağmen, sözleşmenin uzayan dönemlerinde kira bedelinin nasıl belirleneceği konusunda belirli sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar dönemin ekonomik ve sosyal şartlarına göre zaman içerisinde bazen kiracı bazen ise kiraya veren lehine değişiklik göstererek günümüzdeki halini almıştır.
dc.description.abstractThe rent contract is one of the most widely used types of contracts due to its use and the economic conditions of our country. This contract has two sides: the lessor and the lease holder. The sides have mutual debt as determined by the contract. Whereas the lessor's principal debt is transferring the use rights of a property, the leaseholder's main debt is the payment of the rent. Although there is no restriction in the law in determining the rent amount while the contract is being established by the two sides for the first time, certain limitations have been imposed on how to determine the rent amount in the extended periods of the contract. With changes in the economic and social conditions of the period, these limitations have changed either in favor of the leaseholder or the lessor, and the contract as we use it in the present day has been shaped as such.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectKira
dc.subjectKira sözleşmesi
dc.subjectRent
dc.subjectLease Agrement
dc.title6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kira bedelinin belirlenmesi
dc.title.alternativeDetermining the amount of rent according to Turkish debt law number 6098
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage148tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record