Show simple item record

dc.contributor.advisorGünay, Şebnem
dc.contributor.authorErsoy, Gizem
dc.date.accessioned2019-09-24T09:04:25Z
dc.date.available2019-09-24T09:04:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5384
dc.description.abstractBu araştırma devlet liselerinde çalışan okul yöneticilerinin cam tavan algılarının demografik değişkenlerce değişkenlik gösterip göstermediğini tespit etmeye yönelik yapılmış tarama modelli bir araştırmadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Büyükçekmece İlçesindeki lise düzeyinde okullarda çalışan okul yöneticileriyle yapılmış, evrenin tamamına ulaşılabileceği için örneklem alınmamıştır. Veriler toplanırken "Cam Tavan Sendromu Ölçeği" kullanılmıştır. Anketin birinci kısmında demografik değişkenler yer alırken ikinci kısımda 5'li likert tipi ve 38 maddeden oluşan sorulara yer verilmiştir. Toplanan veriler SPSS programıyla irdelenmiş, bu sırada Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Oluşturulan tabloların yorumlanmasıyla araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler kadınların yönetici olma yolunda cam tavan sendromu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Araştırma farklı evren ve örneklemlerde farklı veri toplama amaçlarıyla tekrarlanabilir.
dc.description.abstractThis survey model study was carried out with the intent of identifying the perception of "Glass Ceiling Syndrome" in public high school administrators by taking into consideration their demographic variables.This study was accomplished with the public high school administrators who were performed their duty in Istanbul / Buyukcekmece district, during 2017-2018 academic year. There was no sampling in consequence of the accessibility of the population worked with. Data collection of this research was predicated on the study of "Glass Ceiling Syndrome Scale". Demographic variables were presented at the first section and the second section contains 38 questions which were arranged with 5 point Likert type. All statical analyses were performed in SPSS computer environment. While maintaing the research , Mann Whitney-U and Kruskal Wallis H tests were applied and used. The research resullts took a shape and showed up with the explication of generated tables. The research results show that the women who were administrating the public high schools were facing with Glass Ceiling Syndrome in progression of their jobs. This study can be repeated with other purposes of collecting data in different populations and samples.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretim
dc.subjectEducation and Training
dc.titleDevlet liselerindeki okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna yönelik algıları (İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi örneği)
dc.title.alternativeThe perceptions of public high school administrators towards glass ceiling syndrome (İstanbul province Büyükçekmece district)
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage76tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record