Publication:
Ceza Muhakemesinde Yargılamanın Yenilenmesi

Date
2017
Authors
Nişancı, Dilaver
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Yargılamanın yenilenmesi, gerek sanığın lehine gerekse de aleyhine olarak ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla, kesinleşmiş bir hükme rağmen; hükmün duruşma yapılarak veya yapılmaksızın tekrar ele alınmasına olanak sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur. Sahte belge ve hâkimin görev suçu işlemesi, Kanun' da müşterek yenileme nedenleri olarak düzenlenmiş olup; lehe ya da aleyhe olduğuna bakılmaksızın bu nedenlerle yargılamanın yenilenmesi istenebilecektir. Gerçek dışı tanıklık veya bilirkişilik, hukuk mahkemesi hükmünün ortadan kaldırılması, yeni olaylar veya deliller, AİHM' in ihlal kararı ve AYM' nin ihlal tespit ettiği dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesi de; lehe yenileme nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu' nda yalnızca aleyhe yenileme nedeni oluşturan tek düzenleme, sanığın beraat sonrasında, suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilir nitelikte ikrarda bulunmasıdır. Maddi hatalar yanında hukuksal hatalar ve bu bağlamda içtihat değişiklikleri de yargılamanın yenilenmesine sebebiyet verebilirler. Yargılamanın yenilenmesi için bir talep söz konusu olup; söz konusu talep, kararının yenilenmesi istenen mahkemeye yapılacaktır. İlk yargılamada görev almış olan hâkim de yargılamanın yenilenmesi yolunda görev alamayacak olup, süreç; şekli inceleme safhası, esas inceleme safhası ve dava safhası olarak üç adımdan oluşmaktadır. Yargılamanın yenilenmesi süreci; ya ilk hükmün onaylanması ya da ilk hükmün iptali ile yeni bir hüküm verilmesi ile sonlanacaktır. Yargılamanın lehe yenilenmesi durumunda, aleyhe bozma yasağı kuralı geçerli olup; verilecek yeni hükümle tayin edilecek ceza, eski hükümle tayin edilen cezadan daha ağır olamayacaktır. Yenileme muhakemesiyle cezası ortadan kalkan eski hükümlünün maddi ve manevi kayıpları için tazminat talep etme imkânı da bulunmaktadır.
Renewal of judgment; in spite of a definite provision due to new situations emerging both for and against the hypocrisy; is an extraordinary law that allows the judgment to be reconsidered with or without hearing. The falsification of the documents and judges' criminal acts is regulated as the reasons for the joint renewal in the law; regardless of whether it is in favor or against, it may be necessary to renew the judgment for these reasons. Unrealistic testimony or expertise, the removal of a civil court sentence, new events or evidence, the European Court of Human Rights's violation, and the filing of a file found by the Constitutional Court for the retrial of the case; opposition to the reasons for the renewal of the favor. The only amendment to the Code of Criminal Procedure, which is the only reason for the alleged replacement, is that the sanction is to be credible after the acquittal, before the judge in respect of the crime. Legal mistakes besides material faults and jurisprudence changes in this context may cause the trial to be renewed. There is a demand for the renewal of the judgment, which will be made to the court where the request is to be renewed. The judge, who has served in the first instance, will not be able to serve on the way to the renewal of the judgment; shaped examination phase, the main examination phase and the trial phase. The process of renewing the trial; either the approval of the first judgment or the annulment of the first judgment and the issuance of a new judgment. In the event that the judgment is renewed, the prohibition of breaking the law is valid; the penalty to be imposed by the new provision will not be heavier than the penalty imposed by the old sentence. There is also the possibility of claiming compensation for the material and spiritual losses of the old convict who has been punished by the remanding judge.
Description
Keywords
Adli Hata, Ceza Yargılaması, Kamu Hukuku, Kesin Hüküm, Olağanüstü Kanun Yolları, Yargılamanın Yenilenmesi, Yenileme, Judicial Error, Criminal Procedure, Public Law, Final Judgement, Extraordinary Legal Remedies, Renewal of Judging, Renovation
Citation