Publication:
Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite Algıları

No Thumbnail Available
Date
2019-10
Authors
Toksoy, Andaç
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Girişimcilik, ekonomik, toplumsal ve küresel kalkınmanın en önemli kriteri kabul edilmektedir. Günümüzde bu kavramın daha yaygın hale gelmesi için girişimcilik eğitimine gerekli önem ve özen verilmelidir. Dolayısıyla girişimcilik bilgisine, becerisine ve yeteneğine sahip gençler yetiştirmek hem üniversiteler açısından hem de toplumsal açıdan yapılabilecek en önemli işlevlerden birisi haline gelmiştir. Üniversiteler, ürettikleri bilgiyi gelişen teknoloji ile birlikte yeni girişimlere kaynak olacak şekilde kullanmalıdırlar. Bu bağlamda üniversitelerin sahip oldukları olanakları girişimcilik destek programları ile gençlere ve topluma katkı sağalayacak şekilde kullanmaları beklenmektedir. Girişimci üniversite kavramı ile üniversiteler ve sanayi arasında işbirliğini destekleyecek faaliyetlerin arttırılması, bilgi ile ekonomiye katkıda bulunulması, istihdam yaratılması ve rekabet ortamının oluşmasının sağlanması beklenmektedir. Bu çalışmada İstanbul’da faaliyet gösteren bir üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin görüşleri anket yardımı ile toplanarak değerlendirilecektir.

Description
Keywords
Girişimcilik , Üniversiteler , Girişimci Üniversiteler , Entrepreneurship , Universities , Entrepreneurial Universities
Citation