Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Özgür
dc.contributor.authorKülcü, Merve Gül
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T12:28:19Z
dc.date.available2019-10-22T12:28:19Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5447
dc.description.abstractBu çalışmada Çevre Eğitimi (ÇE) adıaltında Türkiye’de yapılan ve Türkiye’deki hakemli dergilerde basılan 52 alan yazın araştırması ve 55lisans üstü tezincelenmiştir .Benzer çalışmalar mevcut olsa da bu çalışmada incelenen araştırmaların yöntemleri, konuları, veri toplama yaklaşımları ve önerileri dışında,çalışmaların kuramsal çerçeveleri ve bulguları arasındaki bağları da irdelenmiştir.ÇE teriminin ülkemizdeki popülerliği artmakla birlikte Türk Eğitim sistemine damgasını vuran yapılandırmacılık ÇE çalışmalarını da etkilemiştir. Cinsiyete göre çevreye karşı duyarlılık, uygulanan mekân dışı öğretimin eğitime olumlu katkısı, yapılandırmacı yaklaşıma övgüvb. sonuçları araştırma bulgularında sıklıkla görmekteyiz.Ancak bu çalışmalardaki kuramsal çerçeve eksikliği,neden-sonuç ilişkisine ışık tutmamakta ve nasıl sorusunu yanıtsız bırakmaktadır. Bu araştırmada ise sıklıkla kullanılan yapılandırmacılığın ya da kuramsal çerçeve eksikliğinin indoktrinasyon olup olmadığı tartışılmaktadır.Umulan bu araştırmanın farklı akademik çevrelerde verimli bir tartışma kapısı açmasıdır.
dc.description.abstractIn the present study, 52Environmental Education (EE)articlespublishedin Turkish originated education journalsand 55unpublished theses wereevaluated.Even if similar studies exist, in this study published documentsareexamined based on their research methodology, content, data collection approach, and suggestions. In addition to this, theoreticalframework andtherelationship betweenthe findingsof the published documents areevaluated. Beyond popularity of the EE, constructivismhas also influenced EE research in Turkey. Female students are more environmentally conscious than male ones; post-test results show that theeffect of out-door educationis positive; when constructivist approach is used, participantsgrasp more pro-environmental attitudes and such findings are abundant. However, the lack of a theoretical framework of EE studies does not allow us to yield cause-affect connectionclearlyand explain how question research. In this paper, both frequently used constructivist approach and non-theoretical thinking in previously conductedstudies isdiscussed whether this is an indoctrination. It is hopedthat this paper opens a fruitful discussion ambiancein academiccircles.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇevre Eğitimi
dc.subjectKuramsal Çerçeve
dc.subjectİndoktrinasyon
dc.subjectYapılandırmacılık
dc.subjectAraştırma Yöntemi
dc.subjectEnvironmental Education
dc.subjectTheoretical Framework
dc.subjectIndoctrination
dc.subjectConstructivism
dc.subjectResearch Methodology
dc.titleTürkiye’de Çevre Eğitimi Araştırmalarının İrdelenmesi: Yapılandırmacılık ya da Kuramsız Düşünme “İndoktrinasyon” mu
dc.title.alternativeEvaluation of Environmental Education Research Studies: Is Constructivism or Non-theoretical Thinking “Indoctrination”?
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage33tr_TR
local.journal.endpage46tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States