Show simple item record

dc.contributor.authorKorkut Owen, Fidan
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T14:13:47Z
dc.date.available2019-10-22T14:13:47Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier32tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5455
dc.description.abstractBu araştırmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim ihtiyaçlarının cinsiyetlerine, fakültelerine, sınıflarına, kariyer yardımı ve bilgisi almalarına, çalışma ve staj deneyimlerinin olmasına, iş bulmaya ilişkin umutlu olmalarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın ikinci amacı ise üniversite öğrencilerinin kariyer yardımı /bilgisi aldılarsa kimlerden aldıklarını, staj ve/veya çalışma deneyimleri olmuşsa hangi sektörlerde olduğunu, serbest zaman etkinliklerinin neler olduğunu, serbest zaman etkinliklerini kariyere dönüştürme olasılığı konusunda ne düşündüklerini belirlemektir. Veriler toplam 167 (110 Kadın, 53 Erkek ve 4 belirtilmemiş) üniversite öğrencisinden Kariyer Gelişimi İhtiyaçları Anketi ve kişisel bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kariyer yardımı ve bilgisi alanlarla almayanların, staj yapanlarla yapmayanların ve iş bulma umudu olanlarla olmayanların kariyer ihtiyaçları değişmektedir.Ayrıca katılımcıların kariyer yardımını ve bilgisini daha çok öğretmenlerinden ya da öğretim üyelerinden aldıkları, yarısına yakınının çalışma, yarısının ise staj deneyimine sahip olduğu, en fazla sanatsal ve sosyal etkinlikleri yeğledikleri, yarısının da yeğledikleri serbest zaman etkinliklerini bir kariyere dönüştürmeyi düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular alan yazına göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to investigate the changing career development needs of university students as a function of gender, faculty, year of school, career assistance received, job experience, internship experience, and employment hope. The second purpose was to survey source of career information/assistance, the job and internship experiences of the subjects included the employment sectors, work and recreational activities. Subjects were also asked to comment on the degree they hoped to integrate their recreational activities into their future careers. Data were collected from a total of 167 respondents (110 female, 53 male, 4 unreported) using the Career Development Needs Questionnaire and a demographic information form. Analysis revealed significant differences among the following three variables: Reported career development assistance, internship experience, and employment hope. When surveyed about the sources of career information and assistance the majority of respondents reported that former teachers/professors were most often responsible for providing information and assistance. Nearly half of all respondents reported prior work experience and half of them reported participating in internship experiences. Recreational activity preferences were clearly related to social and artistic themes and half of the respondents expressed a desire to transform their recreational activities into careers. Findings were discussed in light of current literature and suggestions were made.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKariyer Gelişim İhtiyaçları
dc.subjectStaj
dc.subjectÇalışma Deneyimi
dc.subjectİş Bulma Umudu
dc.subjectCareer Development Needs
dc.subjectInternship Experience
dc.subjectJob Experience
dc.subjectEmployment Hope
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları
dc.title.alternativeCareer Development Needs of University Students
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage28tr_TR
local.journal.endpage39tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States