Now showing items 1-8 of 8

  • Androgojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Kurumsal Akademilerin Türkiye'de Konumlandırılması 

   Deveci, Tanju; Tezcan, Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   This paper provides a comparison of andragogical and pedagogical orientations to learning, and argues that andragogy needs to be viewed as a principle for lifelong learning. Andragogical and lifelong learning assumptions ...
  • Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocukların Dil Gelişimlerinin Analizi 

   Saranlı, Adile Gülşah; Er, Sühedan; Deniz, K.Zülfikar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri analiz edilmeye çalışılmış, ortaya çıkan sonuçların çoğunlukla yurtdışı kaynaklı olan alan yazınla benzer ve farklı olduğu ...
  • Dörtgenler Arasındaki İlişkiler: 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram İmajları 

   Ubuz, Behiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu çalışma, öğrencilerin dörtgenler arasındaki ilişkiler ile ilgili kavram imajlarını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya Ankara da bulunan 12 farklı okuldan toplam kırk 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler ...
  • Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi 

   Ültay, Eser; Dönmez Usta, Necla; Durmuş, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında ...
  • Çocuklar ve Kitaplar: Piaget’nin Oyun Kuramına Göre Bir Değerlendirme 

   Toran, Mehmet; Dilek, Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Çocuk, yaşama hazırlanma sürecinin her aşamasında çeşitli eğitsel uyarıcılarla karşı karşıya gelmektedir. Çocuklara yönelik hazırlanan resimli hikâye kitaplarının da bu eğitsel uyarıcılar arasında kabul edildiği ...
  • İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı 

   Ü.Özbatak, Muhammet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden ...
  • Aday Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Süreci: Bir Durum Çalışması 

   Çelik, Murat Can; İçbay, Mehmet Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Adaylık eğitimi kısaca öğretmenlerin resmi olarak bir okula atanmalarıyla başlayan mesleki gelişim sürecidir. Bu süreçte öğretmenler sınıflarını, diğer öğretmenleri, okullarını, okul içinde yer alan süreçleri tanırken ...
  • Student Teachers’ Perspectives on Teaching Profession out of a Multigrade Classroom Site Visitation 

   Hacıfazlıoğlu, Özge; Türktan, Şebnem; Özışık, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Multigrade classrooms, places where students of different grades are taught together, have been used throughout the world for two main purposes: to solve the problems of uneven student enrolment as well as the insufficient ...