Show simple item record

dc.contributor.authorSaranlı, Adile Gülşah
dc.contributor.authorEr, Sühedan
dc.contributor.authorDeniz, K.Zülfikar
dc.contributor.editorŞimşek, Hasan
dc.contributor.editorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.date.accessioned2019-10-23T12:58:45Z
dc.date.available2019-10-23T12:58:45Z
dc.date.issued2017-04-08
dc.identifier31tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5471
dc.description.abstractBu araştırmada okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri analiz edilmeye çalışılmış, ortaya çıkan sonuçların çoğunlukla yurtdışı kaynaklı olan alan yazınla benzer ve farklı olduğu kısımlar tespit edilerek bu bilgilere dayalı şekilde yapılabilecek eğitsel farklılaştırma çalışmalarına dikkat çekilmek istenmiştir. Bu genel amaçtan yola çıkarak üstün yetenekli olduğu tespit edilmiş 23’ü erkek, 10’u kız, toplam 33 çocuğun alıcı ve ifade edici dil gelişimi TİFALDİ dil gelişim ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle desenlenen çalışmada tarama yöntemi kullanılmış, çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimi sonuçları yaş, cinsiyet, kardeş sayısı gibi değişkenlere göre analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların ifade edici dil gelişimlerinin alıcı dil gelişimlerinden önde olduğu, erkek çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişim düzeylerinin kız çocuklarından daha yüksek olduğu, alıcı dil açısından, çocukların yaşları arttıkça alıcı dil puanlarının da arttığı, ifade edici dilde ise 61-72 aylık çocukların bir üst yaş grubu olan 73-77 aylık çocuklardan daha yüksek ortalamaya sahip oldukları bulunmuştur.
dc.description.abstractIn this research, receptive and expressive language skills of preschool gifted children were analyzed, identifying areas in which the obtained results are similar or different from international literature leading to subsequent suggestions on possible areas for differentiation. Towards this goal, the TİFALDİ language development test was applied to analyze the receptive and expressive language skills of 33 children, 23 boys and 10 girls, who were all identified as gifted. The convenience sampling pattern was used in this research with a survey method, analyzing the receptive and expressive scores based on different variables, including age, gender and the number of siblings of the children. The results indicate that for gifted children in the preschool period that were included in the sample, expressive language skills were found to be ahead of receptive skills, boys were found to be ahead of girls in both receptive and expressive language skills and while receptive language skills were found to consistently increase with age, the expressive language skills for 61-72 month-old children were found to be higher than the next age category of 73-77 month-old children.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectErken Çocukluk Çağındaki Üstün Yetenekliler
dc.subjectDil Gelişimi
dc.subjectAlıcı Dil
dc.subjectİfade Edici Dil
dc.subjectGifted Preschool Children
dc.subjectLanguage Development
dc.subjectReceptive Language
dc.subjectExpressive Language
dc.titleOkul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocukların Dil Gelişimlerinin Analizi
dc.title.alternativeAn Analysis of Language Development in Gifted Preschool Children
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage20tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States