Show simple item record

dc.contributor.authorÜltay, Eser
dc.contributor.authorDönmez Usta, Necla
dc.contributor.authorDurmuş, Tuğçe
dc.contributor.editorŞimşek, Hasan
dc.contributor.editorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.date.accessioned2019-10-23T13:06:56Z
dc.date.available2019-10-23T13:06:56Z
dc.date.issued2017-04-08
dc.identifier31tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5472
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında zihinsel modelle ilgili yayınlanmış 14’ü makale, 17’si yüksek lisans tezi ve ikisi doktora tezi olmak üzere 33 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmaların her biri gerekçe, amaç, konu alanı, yöntem, bulgular ve sonuç değişkenlerine göre uygun temalara ayrılmıştır. Ayrıca bu temalar tablolaştırılmış ve ortak bir anlam ilişkisi içerisinde benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayrılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde en fazla “atom, evren ve kimya” konu alanlarının çalışıldığı, örneklemin çoğunlukla öğrencilerden seçildiği, yöntem olarak durum çalışmaların ve veri toplama aracı olarak da çizimlerin daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
dc.description.abstractThe main aim of this study is to exhibit national researches published on the mental model in education by combining them according to some variables. For this purpose, the sample of this study is composed of 33 researches including 14 articles, 17 master and two doctorate theses published on the mental model in the field of education between 2002-2016. These researches were analyzed via content analysis method. Each research is divided into the appropriate themes according to the variables of justification, purpose, topic area, method, findings and general knowledge claims. These themes are tabulated and divided into groups according to their similarities and differences within a common meaning consensus. When studies were examined, it was seen that the most selected topic areas were "atom, universe and chemistry", the sample was mostly selected from “the students”, “the case studies” as the method and “the drawings” as the data collection tool were preferred. Some suggestions were made based on the results.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİçerik Analizi
dc.subjectLiteratür Taraması
dc.subjectZihinsel Model
dc.subjectContent Analysis
dc.subjectLiterature Review
dc.subjectMental Model
dc.titleEğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi
dc.title.alternativeDescriptive Content Analysis of Mental Model Studies in Education
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage21tr_TR
local.journal.endpage40tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States