Show simple item record

dc.contributor.authorCin, Pelin
dc.contributor.authorBatar, Nazlı
dc.contributor.authorGüçlü, Duygu
dc.date.accessioned2019-10-24T12:33:47Z
dc.date.available2019-10-24T12:33:47Z
dc.date.issued2019-10-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5478
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alimim değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 42 kadın öğrenci ile yürütüldü. Öğrencilerin demografik bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve kafein içeren besin tüketimi sıklığını değerlendiren bir sorgulama anketi kullanıldı. Antropometrik ölçümleri (BKİ) yapıldı. Bulgular: Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kadın öğrencilerin yaş ortalaması 19,9±0,8 yıl, BKİ ortalaması 21,2 ± 3,0 kg/m2’dir. Öğrencilerin %50’si 3 ana öğün, %45,2’si 2 ana öğün yapmaktadır. Öğrencilerin günlük kafein tüketim miktarı 232,1±196,6 mg’dır. Öğrencilerin %61,2’si öğle öğününde kafeinli içecekleri tercih etmektedir. Öğrenciler BKİ’ye göre zayıf olan öğrencilerin %25’i <250mg, %87,5’i 251-500mg, obez olanların %12,5’i 251-500 mg kafein tüketmektedirler. Öğrencilerin BKİ sınıflamasına göre kafein tüketimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre üniversiteye giriş sınavı sonrası, üniversitede eğitim öğretim gören ve sınav stresi devam eden öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması akademik başarıları için önemlidir. Fazla kafein tüketiminin, uykusuzluğa, baş ağrısına, konsantrasyon bozukluğuna, kalp atımı ve kan basıncında artışa, mide sorunlarına ve menopoz riskinde artışa sebep olabilmesi nedeni ile üniversite öğrencilerinde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKafein
dc.subjectBeslenme
dc.subjectSağlık
dc.subjectKafeinli İçecekler
dc.titleÜniversitesi öğrencilerinin kafein tüketiminin değerlendirilmesi
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dc.contributor.authorID264857tr_TR
dc.contributor.authorID256218tr_TR
dc.relation.journalUluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresitr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States