Show simple item record

dc.contributor.authorKarabulut, Begüm
dc.date.accessioned2019-10-28T08:51:59Z
dc.date.available2019-10-28T08:51:59Z
dc.date.issued2019-11-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5495
dc.description.abstractIn this study, on a high embankment slope that constructed under unsaturated soil conditions, the effects on stability of infiltration into soil with influence of rainfall have been investigated with numerical analysis. The material parameters used have been determined from laboratory tests and soil-water characteristic curve on the soil samples taken after the embankment was constructed. In the analyses, the effects of different ground water level, permeability, precipitation amount and matric suction values on slope stability have been investigated in a parametric study. In case of rainfall infiltration into the slope, changes in the pore water pressure were determined using the SEEP I W module of the GEOSTUDIO program and so that the slope stability has been investigated with SLOPE / W module. According to the results of the numerical analysis, it was observed that all the inspected variables depending on the soil parameters affected the slope stability and especially the heavy rainfall were more effective than the less heavy rainfall of the same duration.
dc.description.abstractBu çalışmada, doygun olmayan zemin koşullarında inşa edilmiş yüksek bir dolgu şevinde yağışlar etkisi ile zemin içine su sızması durumunun stabilite üzerindeki etkileri sayısal analizler ile incelenmiştir. Kullanılan malzeme parametreleri dolgu inşa edildikten sonra araziden alman zemin numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinden ve zemin-su karakteristik eğrisinden belirlenmiştir. Analizlerde farklı yeraltı su seviyesi, permeabilite, yağış miktarı ve matrik emme değerleri değişiminin şevin stabilitesine olan etkileri parametrik bir çalışma ile incelenmiştir. Yağışın şev içerisine sızması durumu için GEOSTUDIO programının SEEP/W modülü kullanılarak oluşan boşluk suyu basıncı değişimleri belirlenmiş ve bu durum dikkate alınıp SLOPE/W modülü ile şevin stabilitesi araştırılmıştır. Yapılan sayısal analizlerin sonuçlarına göre zemin parametrelerine bağlı olarak incelenen tüm değişkenlerin şev stabilitesini etkilediği ve özellikle yoğun yağışların aynı süreli daha az yoğunluktaki yağışlara göre daha çok etkili olduğu görülmüştür.
dc.language.isotrtr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectUnsaturated Soils
dc.subjectRainfall Infiltration
dc.subjectSlope Stability
dc.subjectGEOSTUDIO
dc.subjectDoygun Olmayan Zeminler
dc.subjectYağış Infıltrasyonu
dc.subjectŞevStabilitesi
dc.titleYağış ile Sızmanın Dolgu Şevlerinin Stabilitesine Etkisi
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID299242tr_TR
dc.relation.journal8.Uluslararası Geoteknik Sempozyumutr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States