Recent Submissions

 • Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi 

  Şimşek, Muzaffer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
  Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okullarda müzecilik eğitimi ile ilgili 1930-1940 yılları ile 2000-2010 yılları arasındaki teftiş defterlerini karşılaştırma yolu ile inceleyerek bu alandaki değişme ve yenileşme çabalarını ...
 • It Takes a Village: Including Diversity of Pupils’ Needs in Science Classes 

  Polat, Filiz; Erduran, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
  Science teaching for promoting inclusion (Step-IN) project is Teacher Development Agency (TDA) funded collaboration between a secondary school and a higher education institute. This project was based on a collaborative ...
 • Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri 

  Kaplan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
  Bu çalışma, maarif müfettişlerinin sınıf/ders denetimi görevinin kaldırılmasına ilişkin maarif müfettişlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik ...
 • Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi 

  Yılmaz, Z. Nalan; E. Şahin, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
  Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıf içi kontrol düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Sınıf yönetimi içerisinde öğretmenlerin ve öğrencilerin yeri, öğretmenin kontrol yaklaşımı ile şekillenir. ...