Show simple item record

dc.contributor.authorUçar Kaplan, Emine
dc.contributor.editorŞimşek, Hasan
dc.contributor.editorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.date.accessioned2019-11-01T14:31:03Z
dc.date.available2019-11-01T14:31:03Z
dc.date.issued2015-12-01
dc.identifier29tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5520
dc.description.abstractAraştırmanın amacı “Okul öncesi öğretmenleri ile okul yöneticileri arasında yaşanan problemler hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak problemin saptanması ve probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilmesidir.” Gaziantep ili Şahinbeyilçesinde MEB’e bağlı bağımsız 3 anaokulu ve 3 ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 31 kişilik okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteminin durumsal çalışma modeli kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin çok önemli olarak gördükleri sorun, yöneticilerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya okul öncesi eğitimi önemsememesi. Fazla önemli görmedikleri sorun ise yöneticilerin velileri fazla gözlerinde büyütmeleri çıkmıştır. Bulgular incelendiğinde bütçeye bağlı fiziksel ve teknolojik yetersizliğe yöneticilerin duyarlı olmaması ile materyal eksikliğinin temini konusunda okul öncesi öğretmenine yardımcı olmamaları da önemli sorunlardan görülmüştür. Bulgular sonucunda genel olarak yöneticilerin okul öncesi eğitim konusunda hizmet içi seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılması ve bütçenin iyileştirilerek okul öncesi kurumlarında fiziksel, teknolojik ve materyal eksikliklerinin giderilmesi önerilmektedir.
dc.description.abstractThe purpose of the study is determine to theopinions ofpreschool teachers about the problems faced with the school administration and offer solutions to these problems. 31 preschool teachers working 3 independent kindergartens and 3 primary school kindergartens in Gaziantepin Şahinbey province attended the present Qualitative research design was employed to conduct this study. According to the teachers opinions, among the very important problems were school administration’s lack of information about preschool teachers and not caring about preschool education. Furthermore, that school administrators overrate parents was seen among more important problems faced. Thefindings indicated that school administrators were not sensitive about the physical and technological problems resulting from lack of budget and they did not help teachers to make up for lack of materials needed. Overall, it is suggested that in-service training seminars regarding preschool education must be held to solve the problems faced. In addition, school budget must be developed to make up for the lack of technological and physical materials.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOkul Öncesi Eğitim
dc.subjectOkul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sorunları
dc.subjectOkul Yönetimi
dc.subjectPre School Education
dc.subjectProblems of Preschool Techers
dc.subjectSchool Management
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
dc.title.alternativeProblems that Preschool Teachers have with School Administrations and Suggestions for Resolutions
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue1tr_TR
local.journal.startpage49tr_TR
local.journal.endpage64tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States