Yayın:
Çelik kapı sektöründe ahşap bölümü için üretim - dağıtım planlama modeli

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-09
Yazarlar
Kavi, Ümit
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada, Çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ahşap departmanında ürettiği ürünler için daha etkin bir üretim planlama ve dağıtım modeli geliştirilmiştir. Modelin amacı firma karlılığını ön planda tutarak üretim, stok ve dağıtım maliyetlerini en aza indirmektir. Model tamsayılı doğrusal programlama modeli olarak tasarlanmış ve paket program yardımı ile çözümlenmiştir. Bu uygulamanın sonuçlarına göre firma karlılığı arttırılmış, daha etkin bir üretim planlama yapılmış, stok miktarı ve maliyeti en aza indirilmiş, daha düşük maliyetli dağıtım planı çıkarılmıştır.
In this work, more active production planning and distribution model is improved in wood department in a factory of steel doors sector. The model?s aim is to give a preference firm?s profitability and decrease the cost of production, stock and distribution. The problem is modelled as a linear programming model and solved using an optimization software. According to this reasons of application, firm?s profitability is increased, more active an production planning is done, the stock?s quantity and cost is decreased at least and low-cost distribution planning is expelled.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İşletme, Üretim planlama, Dağıtım planlama, Tamsayılı doğrusal programlama, Ahşap endüstrisi, Business Administration, Production planning, Distribution planning, Integer linear programming, Wood industry
Alıntı