Publication:
Betonarme çerçeve sistemlerde göçme hasar seviyesindeki plastik mafsalların klasik afsallara dönüşümünün performansa olan etkisi

Date
2007-06
Authors
Yıldırım, Mahmut
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalısması kapsamında: 1. Deprem bölgesinde Z4 zemin sınıfında yer alan on katlı simetrik ve ortogonal betonarme çerçeve sistem bir yapının deprem yüklerinin belirlemesi için Mod Süperpozisyon Yöntemi kullanılmıstır. Yapının birinci mod seklindeki yatay yük dikkate alınarak FEMA 356'da yer alan Deplasman Katsayıları Yöntemi ile yapının performansı ve plastik mafsalların hasar seviyeleri incelenmistir. Mod Süperpozisyon yöntemin sonucu yapının periyotları ve mod sekilleri bulunmustur. Sadece 1. mod sekli dikkate alınarak yatay yükler yapıya deprem yükü olarak etkitilerek, (G+0,3Q) yükleme durumundaki itme analizi sonuçları baslangıç durumu kabul edilerek onuncu kattaki bir nolu dügüm noktasında adım adım kuvvet arttırılarak itme analizi yapılmıstır. FEMA 356'da yer alan Deplasman Katsayıları Yöntemiyle yapının performans egrileri olusturulmustur. Mafsallarda göçme hasar seviyesi görüldügü ilk adımda göçme konumundaki plastik mafsallar tespit edilmistir. Bu plastik mafsalların yerlerine klasik mafsallar tanımlanmıstır. Bu islem yapının periyodunu ve mod sekillerini degistireceginden yeniden mod süperpozisyonu analizi yapılarak yeni periyotlar ve mod sekleri bulunmustur.. 1.Mod'a göre yük dagılımları tekrar elde edildi. Aynı islemler tekrarlandı. Sistem göçme konumuna gelene kadar analiz tekrarlanmıstır. Analizlerin yapılmasında ETABS Nonlinear yazılımı kullanılmıstır. Bu çalısmada; göçme hasar seviyesindeki mafsalların klasik mafsallara çevrilmesi sonucu periyot ve performans egrilerindeki degisim incelenmistir. Elde edilen sonuçlar degerlendirilmistir. Anahtar Sözcükler: Mod Süperpozisyon, Plastik Mafsal, Klasik Mafsal, FEMA 356, Deplasman Katsayıları Yöntemi


Under this study; Mode Superposition Method is used to determine the earthquake loads of a building of ten floors with symmetrical an ortogonal reinforced concrete frame at First Earthquake Zone of Z4 ground class. Considering the vertical load in from of first mode of the building, the performance of the building and the damage levels of plastic joints were examined by means of Diplacement Coefficients Methods in FEMA 356. As a result of the Mode Superposition method, the periods and mode forms of the building are found. Considering only the first form, vertical loads are reflected to the building as the earthquake load (G+0,3Q). Assuming the drive analysis results under the load as the starting position, drive analysis is carried out by increasing the power gradually at the knot point one at the 9th floor. By means of Diplacement Coefficients Methods in FEMA 356, performance curves of the building were formed. At the first step when collapse damage level is seen at the joints, plastic joints at collapsing points were fixed. Instead of these plastic hinges classical hinges were defined. Since this would change the periods and mode forms of the building, by reapplying the mode superposition method, new periods and mode forms were found. According to the First Mode, load distribution was reobtained. The same procedures were repeated. The analysis were until the system reaches to collapse position. For the analysis, ETABS Nonlinear V.9 software ise used. In this study; as a result of converting the joints at the collapse damage level to the classical hinges, the changes on the period and performance curves are examined and the result obtained are evaluated . Keywords: Mode Superposition, Plastical Hinge, Classical Hinge, FEMA 356, Diplacement Coefficients Methods

Description
Keywords
inşaat mühendisliği , civil engineering
Citation